Recents in Beach

Đồ án thiết kế và mô phỏng hộp số vô cấp cho ô tô con

Thiết kế và mô phỏng hệ thống truyền lực vô cấp (hộp số vô cấp)  cho ô tô con. Không giống như những hộp số tự động truyển thống, hộp số vô cấp CVT không có các cặp bánh răng ăn  khớp để tạo tỷ số truyền. Điều này có nghĩa là nó không có sự ăn khớp giữa các bánh răng...
1. Đề tài thiết kế:

Thiết kế và mô phỏng hệ thống truyền lực vô cấp ( hộp số vô cấp ) cho ô tô con

2. Các số liệu ban đầu:
Ô tô con 4 chỗ ngồi, có khối lượng khi đầy tải:1190 Kg, phân bố lên cầu trước/sau tương ứng là 55/45, sử dụng động cơ xăng có =150Nm tại 3800 vòng/phút.
Các số liệu khác tham khảo xe tương tự.
3. Nội dung các phần thiết kế và tính toán hộp sô vô cấp:
Phần 1: Tìm hiểu chung về HTTL và CVT.
Phần 2: Thiết kế tính toán bộ truyền đai hộp số vô cấp.
Phần 3: Thiết kế tính toán bộ truyền hành tinh.
Phần 4: Nghiên cứu đề xuất hệ thống điều khiển.
Phần 5: Mô hình hoá và mô phỏng hệ thống trên máy tính.
Phần 6:Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết điển hình.
Phần 7:Kết Luận.

4. Các bản vẽ và đồ thị hộp số vô cấp ô tô con:

Bản vẽ số liệu tìm hiểu chung về HTTL và CVT (1 bản A0)
Bản vẽ bố trí chung (1 bản A0)
Bản vẽ các phương án thiết kế (1 bản A0)
Bản vẽ kết cấu hộp số vô cấp (CVT) (1 bản A0)
Bản vẽ các chi tiết điển hình (1 bản A0)
Bản vẽ sơ đồ hệ thống điều khiển (1 bản A0)
Bản vẽ các kết quả mô phổng hệ thống(1 bản A0)
Bản vẽ các chi tiết chính (1 bản A0)
Bản vẽ quy trình công nghệ gia côngchi tiết điển hình (1 bản A0)
Đồ án thiết kế và mô phỏng hộp số vô cấp cho ô tô con
Đồ án thiết kế hộp số vô cấp cho ô tô con

Đồ án thiết kế và mô phỏng hộp số vô cấp cho ô tô con

Đồ án thiết kế và mô phỏng hộp số vô cấp cho ô tô con

Đồ án thiết kế và mô phỏng hệ thống truyền lực vô cấp cho ô tô con

Đồ án thiết kế và mô phỏng hệ thống truyền lực vô cấp cho ô tô con

Đồ án thiết kế và mô phỏng hệ thống truyền lực vô cấp cho ô tô con

Bản vẽ hộp số vô cấp ô tô con

Bản vẽ hộp số vô cấp ô tô con
hộp số vô cấp ô tô con

Bản vẽ hộp số vô cấp ô tô con

đồ án hộp số vô cấp ô tô con

Bản vẽ hộp số vô cấp ô tô con

Ngoài ra tặng kèm bộ tài liệu tham khảo thiết kế hộp số vô cấp 100mb
Tài liệu đồ án được bán với giá 150K.
Liên hệ mua tài liệu: Tại đây

Post a Comment

0 Comments