Recents in Beach

Khảo sát hệ thồng nhiên liệu động cơ Cummins lắp trên xe International

CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA ĐỘNG CƠ CUMMIN, KHẢO SÁT HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU CỦA ĐỘNG CƠ CUMMINS N14-330E, TÍNH TOÁN KIỂM NGHIỆM HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU, CHẨN ĐOÁN HƯ HỎNG VÀ SỮA CHỮA HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU
Đề tài:

Hệ thống nhiên liệu động cơ Cummins lắp trên xe International


1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ XE INTERNATIONAL
1.1. GIỚI THIỆU CHUNG.
1.2. CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA ĐỘNG CƠ CUMMIN.
1.3. CƠ CẤU KHUỶU TRỤC -THANH TRUYỀN -PISTON .
1.3.1. Trục khuỷu:
1.3.2. Thanh truyền.
1.3.3. Piston.
1.4. CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ.
1.5. HỆ THỐNG LÀM MÁT.
1.6. HỆ THỐNG BÔI TRƠN.
2. KHẢO SÁT HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU CỦA ĐỘNG CƠ CUMMINS N14-330E.
2.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU TRONG ĐỘNG CƠ DIESEL.
2.1.1Đặc điểm hình thành hòa khí trong động cơ Diesel.
2.1.2 Hình thành kiểu màng trực tiếp.
2.1.3 Hình thành kiểu thể tích.
2.1.4 Hình thành kiểu thể tích - màng.
2.1.5 Bốn thời kỳ của quá trình cháy trong động cơ Diesel.
2.1.6. Nhiệm vụ và yêu cầu đối với hệ thống nhiên liệu Diesel.
2.2 KHẢO SÁT HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU TRONG ĐỘNG CƠ CUMMINS.
2.2.1 Khảo sát hệ thống điện tử điều khiển quá trình cung cấp.
2.2.2 Đặc điểm kết cấu và nguyên lý làm việc của các cảm biến chính trong hệ thống nhiên liệu động cơ
2.2.3 Sơ đồ nguyên lý phun nhiên liệu điều khiển bằng điện tử
2.3. ĐẶC ĐIỂM KẾT CẤU CÁC CHI TIẾT TRONG HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ CUMMINS N14-330E
2.3.1.Thùng chứa nhiên liệu.
2 3.2.Bầu lọc thô.
2 3 3.Bầu lọc tinh.
2.3.4 BƠM CHUYỂN NHIÊN LIỆU.
2.3.5. Cơ cấu dẫn động vòi phun.
3. TÍNH TOÁN KIỂM NGHIỆM HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU.
3.1 TÍNHTOÁN KIỂM NGHIỆM VÒI PHUN.
3.1.2. Tổng số tiết diện lưu thông của lỗ phun .f1.
3.1.3. Tiết diện lưu thông của một lỗ phun.
3.1.4. Đường kính lổ phun tính toán.
3.1.5. Tính đường kính phần dẫn hướng của van kim và đường kính trên mặt tựa van kim: dK, db.
3.1.6. Lực ép ban đầu của lò xo vòi phun.
3.1.7. Hành trình nâng cực đại của kim phun.
3.2. TÍNH TOÁN BƠM CHUYỂN NHIÊN LIỆU.
3.2.1.Tính lưu lượng của bơm chuyển nhiên liệu .
4.CHẨN ĐOÁN HƯ HỎNG VÀ SỮA CHỮA HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU.
4.1. CHẨN ĐOÁN.
4.1.1 khói đen
4.2.HƯ HỎNG.
4.2.1. Hư hỏng ở hệ thống cung cấp.
4.2.2. Hư hỏng ở cụm bơm vòi phun
4.2.3.Bão dưỡng và sữa chữa thùng chứa nhiên liệu.
4.2.4 .Bảo dưỡng và sửa chữa bơm chuyển nhiên liệu.
4.2.5 . bảo dưỡng và sửa chữa cụm bơm vòi phun .
4.2.6. Sửa chữa cặp xi lanh và piston cụm bơm vòi phun.
4.2.7 .Sửa chữa đầu vòi phun cụm bơm vòi phun.
4.3.QUY TRÌNH KIỂM TRA.
4.3.1 Kiểm tra sự kín khít giữa piston và xylanh cụm bơm vòi phun.
4.3.2..Kiểm tra chất lượng phun của cụm bơm vòi phun .
4.4 .QUY TRÌNH LẮP RÁP.
4.4.1. Lắp cụm bơm vòi phun .
4.5. ĐIỀU CHỈNH CỤM BƠM VÒI PHUN .
4. 5.1. Điều chỉnh các cụm bơm vòi phun phun đồng đều.
5. KẾT LUẬN.
Khảo sát hệ thồng nhiên liệu động cơ Cummins lắp trên xe International

Khảo sát hệ thồng nhiên liệu động cơ Cummins

thồng nhiên liệu xe International

Khảo sát hệ thồng nhiên liệu động cơ Cummins lắp trên xe International

Khảo sát hệ thồng nhiên liệu động cơ Cummins lắp trên xe International

Khảo sát hệ thồng nhiên liệu động cơ Cummins lắp trên xe International

Bản vẽ hệ thống nhiên liệu động cơ Cummins lắp trên xe International

Bản vẽ hệ thống nhiên liệu động cơ Cummins lắp trên xe International

Bản vẽ hệ thống nhiên liệu động cơ Cummins

Bản vẽ hệ thống nhiên liệu động cơ xe International

Bản vẽ hệ thống nhiên liệu động cơ Cummins lắp trên xe International

Tài liệu đồ án được bán với giá 100K.
Liên hệ mua tài liệu: Tại đây


Post a Comment

0 Comments