Recents in Beach

Khảo sát và tính toán kiểm nghiệm hệ thống phanh trên xe nâng hàng FG70-7

Đề tài tính toán thiết kế hệ thống phanh trên xe nâng hàng FG70-7. Tìm hiểu sơ đồ cấu tạo cũng như nguyên lý làm việc hệ thống phanh nâng hàng, tính toán hệ thống phanh xe nâng hàng đánh giá chất lượng. Hư hỏng và phương pháp sửa chữa hê thống phanh xe nâng hàng.
1. Tên đề tài: 

KHẢO SÁT VÀ TÍNH TOÁN KIỂM NGHIỆM HỆ THỐNG PHANH TRÊN XE NÂNG HÀNG FG70-7

2. Các số liệu ban đầu

Catologe KUMATSU FORKLIFT “Shop manual, FG50/60/70-7; FD50/60/70/80-8”

3. Nội dung các phần thuyết minh và tính toán
1. Tổng quan
2. Các hệ thống chính trên xe nâng hàng FG70-7
3. Khảo sát hệ thống phanh trên xe nâng hàng FG70-7
4. Tính kiểm nghiệm hệ thống phanh trên xe nâng hàng FG70-7
5. Giản đồ phanh và các chỉ tiêu đánh giá chất lượng của hệ thống phanh xe nâng hàng FG70-7
6. Các hư hỏng và biện pháp khắc phục hư hỏng hệ thống phanh xe nâng hàng FG70-7
7. Kết luận.

4. Các bản vẽ và đồ thị hệ thống phanh xe nâng hàng

1 Bản vẽ tổng thể xe nâng hàng FG70-7 A3
2 Sơ đồ hệ thống truyền lực A3
3 Sơ đồ dẫn động phanh chính A3
4 Kết cấu cơ cấu phanh chính A3
5 Sơ đồ dẫn động phanh dừng A3
6 Kết cấu cơ cấu phanh dừng A3
7 Kết cấu bầu trợ lực chân không A3
8 Nguyên lý làm việc của xi lanh chính A3
Khảo sát và tính toán kiểm nghiệm hệ thống phanh trên xe nâng hàng FG70-7
tính toán kiểm nghiệm hệ thống phanh trên xe nâng hàng FG70-7

Khảo sát và tính toán kiểm nghiệm hệ thống phanh trên xe nâng hàng FG70-7

xe nâng hàng FG70-7

Khảo sát và tính toán kiểm nghiệm hệ thống phanh trên xe nâng hàng FG70-7

Khảo sát và tính toán kiểm nghiệm hệ thống phanh trên xe nâng hàng FG70-7

Bản vẽ hệ thống phanh trên xe nâng hàng FG70-7

Bản vẽ xe nâng hàng FG70-7
Bản vẽ hệ thống phanh trên xe nâng hàng FG70-7

Bản vẽ hệ thống phanh trên xe nâng hàng FG70-7

Bản vẽ hệ thống phanh trên xe nâng hàng FG70-7

xe nâng hàng FG70-7

Tài liệu đồ án được bán với giá 100K.
Liên hệ mua tài liệu: Tại đây

Post a Comment

0 Comments