Recents in Beach

Khảo sát và tính toán kiểm nghiệm hệ thống phanh xe huyndai

1. Tên đề tài: 

KHẢO SÁT VÀ TÍNH KIỂM NGHIỆM HỆ THỐNG PHANH XE HYUNDAI-HD270

2. Các số liệu ban đầu : xe HYUNDAI-HD270
• Tra cứu sách CATALOG xe HYUNDA-HD270 của nhà sản xuất cung cấp tháng 10 năm 2001.
• Sổ tay thông số kỹ thuật ô tô – Nhà xuất bản: Cục đường bộ Việt Nam.
3. Nội dung các phần thuyết minh và tính toán :

Tính toán phanh xe huyndai
Thiết kế phanh huyndai

Lời nói đầu.
Mục lục.
• TỔNG QUAN
• GIỚI THIỆU CHUNG HỆ THỐNG PHANH TRÊN ÔTÔ
• GIỚI THIỆU CHUNG VỀ XE HYUNDAI-HD270
• KHẢO SÁT HỆ THỐNG PHANH TRÊN XE HYUNDAI-HD270
• TÍNH KIỂM NGHIỆM HỆ THỐNG PHANH XE HYUNDAI-HD270
• CÁC HƯ HỎNG VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
• KẾT LUẬN
• TÀI LIỆU THAM KHẢO

4. Các bản vẽ phanh huyndai.

1- Bản vẽ tổng thể xe HYUNDAI-HD270 1 bản A3
2- Bản vẽ sơ đồ dẫn động hệ thống phanh 1 bản A3
3- Bản vẽ kết cấu máy nén khí 1 bản A3
4- Bản vẽ kết cấu tổng van phân phối khí nén 1 bản A3
5- Bản vẽ kết cấu van cấp, xả nhanh khí nén cầu sau 1 bản A3
6- Bản vẽ kết cấu bầu phanh trước và bầu phanh sau 1 bản A3
7- Bản vẽ kết cấu cơ cấu phanh sau 1 bản A3
8 – Bản vẽ đồ thị đặc tính áp suất phanh 1 bản A3
Khảo sát và tính toán kiểm nghiệm hệ thống phanh xe huyndai
Khảo sát và tính toán kiểm nghiệm hệ thống phanh xe huyndai hd720

Khảo sát và tính toán kiểm nghiệm hệ thống phanh xe huyndai hd720

Khảo sát và tính toán kiểm nghiệm hệ thống phanh xe huyndai hd720

Khảo sát và tính toán kiểm nghiệm hệ thống phanh xe huyndai hd720

tính toán kiểm nghiệm hệ thống phanh xe huyndai hd720

Bản vẽ hệ thống phanh xe huyndai hd 720

Bản vẽ thống phanh xe huyndai hd 720

Bản vẽ thống phanh xe huyndai hd 720

Bản vẽ thống phanh xe huyndai hd 720

Bản vẽ hệ thống phanh xe huyndai hd 720

hệ thống phanh xe huyndai hd 720

Tài liệu đồ án được bán với giá 100K.
Liên hệ mua tài liệu: Tại đây

Post a Comment

0 Comments