Recents in Beach

Điều chỉnh công suất động cơ điêzen

Trong động cơ điêzen, nhiên liệu được đưa vào sau khi không khí bị nén và tạo nhiệt độ và áp suất cao.
Để có áp suất nén cao ngay cả khi tốc độ của động cơ chậm, một lượng lớn không khí được đưa vào các xi-lanh.

Do đó, không sử dụng bướm ga vì nó tạo ra lực cản nạp.
(một số động cơ sử dụng cửa chắn nạp có hình dạng tương tự bướm ga.)
Trong động cơ điêzen, công suất động cơ được điều chỉnh bằng cách điều chỉnh lượng nhiên liệu phun vào.
Lượng phun nhiên liệu nhỏ: Công suất nhỏ
Lượng phun nhiên liệu lớn: Công suất lớn
Điều chỉnh công suất động cơ điêzen


THAM KHẢO:
Điều chỉnh công suất động cơ xăng
Công suất động cơ xăng được điều chình bằng cách đóng mở bướm ga, từ đó điều chỉnh hỗn hợp không khí-nhiên liệu được đưa vào.
Lượng hỗn hợp không khí-nhiên liệu nhỏ: Công suất nhỏ
Lượng hỗn hợp không khí-nhiên liệu lớn: Công suất lớn

Post a Comment

0 Comments