Recents in Beach

Điều kiện để vận hành động cơ điêzen

Nén và hệ thống nhiên liệu là những yếu tố quan trọng nhất để vận hành động cơ điêzen một cách có hiệu qủa.
Hệ thống sấy sơ bộ sấy nóng không khí nén cần thiết cho sự khởi động động cơ nguội.


Điều kiện để vận hành động cơ điêzen
1. Nén
Điều kiện kỳ nén để vận hành động cơ điêzen

Động cơ điêzen nén không khí để đạt được mức nóng cần thiết cho nhiên liệu tự cháy.
Do đó, nén trong động cơ điêzen đóng vai trò giống như sự đánh lửa trong động cơ xăng.
Cũng như với động cơ xăng, nén không khí có thể tạo ra áp suất nổ lớn.
2. Hệ thống nhiên liệu
Điều kiện hệ thống nhiên liệu để vận hành động cơ điêzen

Động cơ điêzen không có bướm ga điều khiển công suất động cơ như động cơ xăng. Công suất của động cơ xăng được kiểm soát bằng đóng và mở bướm ga, do đó kiểm soát lượng hỗn hợp nhiên liệu vào. Tuy nhiên, động cơ điêzen kiểm soát công suất động cơ bằng điều chỉnh lượng mức độ phun nhiên liệu.
Hơn nữa, khi hành trình đốt cháy bắt đầu với việc phun nhiên liệu, nó cũng điều chỉnh thời điểm phun nhiên liệu. Điều này tương ứng với thời điểm đánh lửa của động cơ xăng.
GỢI Ý:
Vì nhiều mục đích, một số động cơ được trang bị cửa đóng đường nạp khí (cửa gió) để giảm độ ồn, tắt động cơ hoặc giảm độ rung động cơ khi động cơ ngừng hoạt động.
3. Hệ thống sấy nóng sơ bộ
Điều kiện hệ thống sấy để vận hành động cơ điêzen
Hệ thống sấy sơ bộ là nét đặc biệt của động cơ điêzen. Hệ thống sấy sơ bộ sấy không khí nén bằng điện để khởi động động cơ nguội.
Có hai loại: loại bugi sấy, nung nóng không khí bên trong buồng cháy, và loại sấy nóng trực tiếp không khí nạp từ bộ lọc không khí.

Post a Comment

0 Comments