Recents in Beach

Cấu tạo ưu nhược điểm khuôn ba tấm

Khuôn ba tấm có hai mặt phân khuôn một để tháo rãnh dẫn và một để tháo sản phẩm, nó gồm ba phần: Tấm cố định, tấm di động, và tấm để tháo rãnh dẫn.
Mặt phân khuôn (Parting Line : Nơi mà khuôn được chia)
A dividing line between a cavity plate and a core plate of a mold.
Make a parting line on a flat or curved surface so that flash cannot be generated.

Rãnh dẫn (Runner)

A channel through which molten plastics is guided from the sprue bush into the cavity of the mold. Its size or shape is determined by the type of molding material.
A large runner allows better flow of the molding material; however, cooling takes longer. Thus, a runner is normally made smaller than the section of a part and gradually made bigger while testing. In any case, a runner should be basically smaller than the thickest area of the part.

* Ưu điểm khuôn ba tấm:

Sản phẩm đúc và rãnh dẫn có thể tự động được tách ra, do vậy phù hợp cho tự động hóa và được áp dụng rộng rãi trong dạng sản suất lớn.

* Nhược điểm khuôn ba tấm:

Kết cấu phức tạp hơn so vói khuôn hai tấm.
Giá thành cũng cao hơn.
Cấu tạo ưu nhược điểm khuôn ba tấm
Trong đó:
Runner Stripper Plate
A part used for a three-plate mold. It automatically separates and removes a runner from a part.

Core Plate / Cavity Plate
Một thiết bị bằng thép để đúc vật liệu nhựa thành hình dạng nhất định. Phần tham gia trong quá trình chuyển động mở / đóng được gọi là tấm core, và phần mà không tham gia gọi là tấm cavity. Thường thì, phần trước của sản phẩm là tấm cavity và phía sau của sản phẩm là tấm core.
Tấm core để lại một vết trên sản phẩm, bởi vì nó có một pin đẩy để đẩy sản phẩm ra ngoài khuôn.
Tắm cavity có bạc cuống phun, chi tiết là cổng vào cho nhựa nóng chảy.

Sprue

A channel through which molten plastics is transferred from the nozzle to the runner.
It sometimes refers to the solidified plastics at the location.

Gate

The entrance through which molten plastics flows into the cavity of the mold from the runner. This is where the flow or melting of molten plastics is controlled. It is positioned at the thickest area of a part.
Also, the gate makes it easier for the runner, which will be unnecessary after molding, to be separated from the part.
If the gate is too small, a sink mark may be caused, whereas if it is too big, a residual distortion may be caused.

Post a Comment

0 Comments