Recents in Beach

Ưu nhược điểm khuôn không rãnh dẫn

Khuôn không rãnh dẫn là khuôn có đặt bộ gia nhiệt vào vùng bạc cuống phun và rãnh dẫn, làm cho vật liệu luôn ở trạng thái lưu động, không đông cứng.Ở khuôn hai tấm và khuôn ba tấm cần tháo chi tiết và rãnh dẫn "runners", khuôn không rãnh dẫn tháo chỉ mỗi sản phẩm đúc.

* Ưu điểm khuôn không rãnh dẫn

Do rãnh dẫn không được lấy ra, mà chỉ có sản phẩm đúc được tháo ra, nên không cần có bộ tháo rãnh dẫn, tiết kiệm được vật liệu tạo hình.
Bạc cuống phunsprue và rãnh dẫn luôn được núng nóng "plasticated" bởi nhiệt, do đó nhựa nóng chảy được điền đầy tốt.
Nó phù hợp cho quá trình tự động hóa, nó có hiệu quả cao khi sản xuất với sản lượng lớn.

* Nhược điểm khuôn không rãnh dẫn


Cấu trúc phức tạp.
Giá thành đòi hỏi cao.
Nạp liệu mất nhiều thời gian.
khuôn không rãnh dẫn
Hot Runner Block
A channel through which molten plastics flows into the cavity. It refers to the block that structures the hot runner method.
The molten plastics can constantly remain in the melted condition by heat.
It is normally used for a runnerless mold.
Core Plate / Cavity Plate
Một thiết bị bằng thép để đúc vật liệu nhựa thành hình dạng nhất định. Phần tham gia trong quá trình chuyển động mở / đóng được gọi là tấm core, và phần mà không tham gia gọi là tấm cavity. Thường thì, phần trước của sản phẩm là tấm cavity và phía sau của sản phẩm là tấm core.
Tấm core để lại một vết trên sản phẩm, bởi vì nó có một pin đẩy để đẩy sản phẩm ra ngoài khuôn.
Tắm cavity có bạc cuống phun, chi tiết là cổng vào cho nhựa nóng chảy.
Mặt phân khuôn (Parting Line : Nơi mà khuôn được chia)
A dividing line between a cavity plate and a core plate of a mold.
Make a parting line on a flat or curved surface so that flash cannot be generated.

Post a Comment

0 Comments