Recents in Beach

Đồ án khảo sát hệ thống nhiên liệu động cơ K20Z2 lắp trên xe ôtô Honda Civic 2.0 i-VTEC

1. Tên đề tài:

Khảo sát hệ thống nhiên liệu động cơ K20Z2 lắp trên xe ôtô Honda Civic 2.0 i-VTEC

2. Nội dung phần thuyết minh và tính toán.
+ Mở đầu
+ Tổng quan về hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ xăng
Quá trình phát triển hệ thống nhiên liệu động cơ xăng
Hệ thống nhiên liệu động cơ xăng

+ Khảo sát hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ K20Z2

Sơ đồ tổng quát của hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ
Hệ thống cung cấp nhiên liệu
Hệ thống cung cấp không khíHệ thống điều khiển
Hệ thống chấp hành
Khảo sát hệ thống điều tốc

+ Tính toán và kiểm nghiệm hệ thống nhiên liệu động cơ K20Z2

Tính toán nhiệt, động học và động lực học
Tính toán các thông số cơ bản của bơm xăng
Xác định thời gian phun của vòi phun
+ Qui trình kiểm tra, bảo dưỡng vòi phun
+ Kết luận
3. Các bản vẽ.
+ Sơ đồ các bộ chế hòa khí
+ Sơ đồ tổng thể của hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí và hệ thống nhiên liệu dùng hệ thống phun xăng điện tử
+ Sơ đồ hệ thống nhiên liệu động cơ K20Z2
+ Sơ đồ bơm nhiên liệu & vòi phun+ Sơ đồ bộ ổn định áp suất và lọc xăng
+ Sơ đồ hệ thống cung cấp không khí & hệ thống kiểm soát hơi nhiên liệu động cơ K20Z2
+ Cấu tạo & sơ đồ điện của các cảm biến chính trong động cơ K20Z2
+ Đồ thị công
+ Qui trình kiểm tra và bảo dưỡng vòi phun

Khảo sát hệ thống nhiên liệu động cơ K20Z2
Khảo sát hệ thống nhiên liệu động cơ K20Z2 lắp trên xe ôtô Honda Civic 2.0 i-VTEC

thông số động cơ K20Z2 lắp trên xe ôtô Honda Civic 2.0 i-VTEC

Khảo sát hệ thống nhiên liệu động cơ K20Z2 lắp trên xe ôtô Honda Civic 2.0 i-VTEC

thông số tính toán động cơ K20Z2 lắp trên xe ôtô Honda Civic 2.0 i-VTEC

Các bản vẽ hệ thống nhiên liệu động cơ K20Z2 lắp trên xe ôtô Honda Civic 2.0 i-VTEC:

bản vẽ hệ thống nhiên liệu động cơ K20Z2 lắp trên xe ôtô Honda Civic 2.0 i-VTEC

Khảo sát hệ thống nhiên liệu động cơ K20Z2 lắp trên xe ôtô Honda Civic 2.0 i-VTEC

bản vẽ hệ thống nhiên liệu động cơ K20Z2

bản vẽ hệ thống nhiên liệu động cơ K20Z2 lắp trên xe ôtô Honda

Tài liệu đồ án được bán với giá 100K.
Liên hệ mua tài liệu: Tại đây
Post a Comment

0 Comments