Recents in Beach

Đồ án khảo sát hệ thống nhiên liệu động cơ G6EA-GSL2.7 xe Santa Fe Hyundai

I. Tên đề tài:

Khảo sát hệ thống nhiên liệu động cơ G6EA-GSL2.7 xe Hyundai

II. Nội dung đồ án;
1. Đặc điểm cung cấp nhiên liệu ở động cơ xăng.
1.1. Mục đích.
1.2. Các yêu cầu hỗn hợp cháy của động cơ xăng.
2. Giới thiệu động cơ G6EA-GSL2.7.
2.1. Giới thiệu chung về xe Santa Fe.
2.2. Đặc điểm tổng quát của động cơ G6EA-GSL2.7.

3. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động hệ thống nhiên liệu động cơ G6EA-GSL2.7.

3.1. Hệ thống cung cấp xăng động cơ G6EA – GSL2.7.
3.1.1. Nguyên lý hoạt động của hệ thống cung cấp xăng động cơ G6EA – GSL2.7.
3.1.2. Các bộ phận chính của hệ thống cung cấp xăng.
3.2. Hệ thống cung cấp không khí động cơ G6EA-GSL2.7
3.2.1 Bầu lọc không khí. 3.2.2 Cơ cấu bướm ga. 3.2.3 Ống góp hút và đường ống nạp:
3.2.4. Bộ phận thay đổi lưu lượng khí nạp theo chế độ hoạt động của động cơ (VIS).

3.3. Khảo sát hệ thống điều khiển phun xăng điện tử ở động cơ G6EA-GSL2.7 lắp trên xe Santa Fe của hãng Hyundai.

3.3.1. Sơ đồ chung hệ thống phun xăng điện tử
3.3.2. Nguyên lý chung:
3.3.3. Các cảm biến:
3.3.4. Hệ thống điều khiển điện tử ECM lắp trên xe Santa Fe của hãng Hyundai
4. Tính toán thời gian phun.
5. Chuẩn đoán hư hỏng của hệ thống phun xăng điện tử:
5.1. Hệ thống nhiên liệu .
5.1.1 Lọc nhiên liệu
5.1.2. Sửa chữa thùng chứa nhiên liệu.
5.1.3. Kiểm tra sửa chữa các ống dẫn nhiên liệu.
5.1.4. Kiểm tra và sửa chửa hệ thống.
5.2. Hệ thống nạp khí
5.2.1. Bộ đo gió:
5.2.2. Công tắt cánh bướm ga.
5.3.Hệ thống điều khiển điện tử ECM lắp trên xe Santa Fe
5.3.1. Kiểm tra sửa chữa các cảm biến
5.4. Phương pháp kiểm tra chẩn đoán hư hỏng.
5.4.1. Chuẩn đoán bằng mã lỗi
5.4.2. Cách khắc phục hư hỏng thông thường
6. Kết luận

Khảo sát hệ thống nhiên liệu động cơ G6EA-GSL2.7
đồ án khảo sát hệ thống nhiên liệu động cơ G6EA-GSL2.7

Khảo sát hệ thống nhiên liệu động cơ G6EA-GSL2.7

đồ án Khảo sát hệ thống nhiên liệu động cơ G6EA-GSL2.7

hệ thống nhiên liệu động cơ G6EA-GSL2.7

Khảo sát hệ thống nhiên liệu động cơ G6EA-GSL2.7

Bản vẽ khảo sát hệ thống nhiên liệu động cơ G6EA-GSL2.7:

bản vẽ đồ án khảo sát hệ thống nhiên liệu động cơ G6EA-GSL2.7

bản vẽ đồ án hệ thống nhiên liệu động cơ G6EA-GSL2.7

bản vẽ khảo sát hệ thống nhiên liệu động cơ G6EA-GSL2.7

bản vẽ đồ án khảo sát hệ thống nhiên liệu động cơ G6EA-GSL2.7

khảo sát hệ thống nhiên liệu động cơ G6EA-GSL2.7

Tài liệu đồ án được bán với giá 100K.
Liên hệ mua tài liệu: Tại đâyPost a Comment

0 Comments