Recents in Beach

Khảo sát hệ thống nhiên liệu động cơ Toyota 1TR-FE

1. Tên đề tài:
Khảo sát hệ thống nhiên liệu động cơ 1TR-FE
2. Các số liệu ban đầu:

3. Nội dung các phần thuyết minh và tính toán hệ thống nhiên liệu động cơ 1TR-FE

+ Đặc điểm cung cấp nhiên liệu ở động cơ xăng.
+ Giới thiệu động cơ 1TR-FE.
+ Tính toán nhiệt.
+ Tính toán động học và động lực học.
+ Khảo sát hệ thống phun xăng động cơ 1TR-FE.
+ Tính toán lượng phun.
+ Các hư hỏng thường gặp và chẩn đoán.
+ Kết luận.

A. NỘI DUNG THUYẾT MINH
1. ĐẶC ĐIỂM CUNG CẤP NHIÊN LIỆU Ở ĐỘNG CƠ XĂNG.
1.1. Mục đích.
1.2. Các yêu cầu hỗn hợp cháy của động cơ xăng.
1.2.1. Yêu cầu nhiên liệu.
1.2.2. Tỷ lệ hỗn hợp.
1.3. Phân loại hệ thống nhiên liệu.
1.3.1. Phân loại theo hệ thống dùng cacbuaratơ.
1.3.2. Phân loại theo hệ thống phun xăng.
1.4. Nguyên lý hoạt động của hệ thống nhiên liệu trong động cơ xăng.
1.4.1. Nguyên lý hoạt động của hệ thống nhiên liệu dùng Cacbuaratơ.
1.4.2. Nguyên lý hoạt động của hệ thống nhiên liệu phun xăng.
1.5. Ưu điểm của hệ thống phun xăng điện tử so với chế hoà khí.
2. GIỚI THIỆU ĐỘNG CƠ 1TR-FE.
2.1. Giới thiệu chung:
2.2. Đặc điểm tổng quát động cơ 1TR-FE.
2.2.1. Hệ thống nhiên liệu.
2.2.2. Hệ thống kiểm soát khí xả.
2.2.3. Hệ thống xả.
2.2.4. Hệ thống làm mát.
2.2.5. Hệ thống bôi trơn.
2.2.6. Hệ thống đánh lửa.
2.2.7. Hệ thống khởi động.
2.2.8. Hệ thống nạp.
3. TÍNH TOÁN NHIỆT.
3.1. Các số liệu ban đầu.
3.2. Các thông số chọn.
3.3. Tính toán các quá trình công tác.
3.3.1. Tính toán quá trình nạp.
3.3.2. Tính toán quá trình nén.
3.3.3. Tính toán quá trình cháy.
3.3.4. Quá trình giãn nở.
3.3.5. Tính toán các thông số của chu trình công tác.
4. TÍNH TOÁN ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC.
5. CẤU TẠO NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐỘNG CƠ PHUN XĂNG 1TR-FE.
5.1. Hệ thống cung cấp xăng động cơ 1TR-FE.
5.1.1. Nguyên lý hoạt động của hệ thống cung cấp xăng.
5.1.2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động các bộ phận chính.
5.2. Hệ thống cung cấp không khí động cơ 1TR-FE.
5.2.1. Sơ đồ hệ thống cung cấp không khí.
5.2.2. Các bộ phận của hệ thống cung cấp không khí.
5.3. Hệ thống điều khiển phun xăng điện tử động cơ 1TR-FE.
5.3.1. Nguyên lý chung.
5.3.2. Sơ đồ điều khiển lượng phun.
5.3.3. Các cảm biến.
5.3.3.1. Cảm biến lưu lượng khí nạp.
5.3.3.2. Cảm biến nhiệt độ khí nạp.
5.3.3.3. Cảm biến vị trí bướm ga.
5.3.3.4. Cảm biến ôxy.
5.3.3.5. Cảm biến nhiệt độ nước làm mát.
5.3.3.6. Cảm biến vị trí trục cam.
5.3.3.7. Cảm biến trục khuỷu.
5.3.3.8. Cảm biến kích nổ.
5.3.4. Hệ thống điều khiển điện tử ECU.
5.3.4.1. Chức năng hoạt động cơ bản.
5.3.4.2. Chức năng thực tế.
5.3.4.3. Các bộ phận của ECU.
5.3.4.4. Các thông số hoạt động của ECU.
5.3.4.5. Xử lý thông tin và tạo xung phun.
5.3.4.6. Điều khiển thời gian phun.
5.3.4.7. Điều khiển lượng phun.
5.3.4.8. Các chế độ làm việc.
5.3.4.9. Điều khiển tốc độ cầm chừng.
6. TÍNH TOÁN LƯỢNG PHUN.
7. CÁC HƯ HỎNG THƯỜNG GẶP VÀ CHẨN ĐOÁN.
8. KẾT LUẬN.
B. CÁC LOẠI  BẢN VẼ:
1. Hệ thống phun xăng điều khiển điện tử động cơ 1TR-FE.
2. Kết cấu, sơ đồ điều khiển bơm và vòi phun.
3. Sơ đồ đấu dây và giắc nối hệ thống điều khiển.
4. Chẩn đoán hư hỏng và sửa chữa.
5. Sơ đồ điều khiển lượng phun và hiệu chỉnh phun.
6. Kết cấu các cảm biến và sơ đồ đấu dây.
7. Các phương án phun xăng.
C. CÁC TÀI LIỆU DỰ KIẾN THAM KHẢO:
1. Cẩm nang sửa chữa xe INNOVA tập 1.
2. Cẩm nang sửa chữa xe INNOVA tập 2.
3. Nguyên lý động cơ đốt trong.   
  Nguyễn Tất Tiến.  Nhà xuất bản giáo dục.2000.
4. EFI .Tài liệu đào tạo của TOYOTA.
Khảo sát hệ thống nhiên liệu động cơ Toyota 1TR-FE
hệ thống nhiên liệu động cơ 1TR-FE
Sơ đồ bộ chế hoà khí K129 động cơ Toyota 1TR-FE
thông số động cơ Toyota 1TR-FE
đặc điểm động cơ Toyota 1TR-FE
Sơ đồ hệ thống nhiên liệu động cơ 1TR-FE
tính toán hệ thống nhiên liệu động cơ 1TR-FE

4. Phần bản vẽ hệ thống nhiên liệu động cơ Toyota 1TR-FE

+ Đồ thị công, động học và động lực học.
Đồ thị công, động học và động lực học

+ Sơ đồ hệ thống phun xăng động cơ 1TR-FE.
Sơ đồ hệ thống phun xăng động cơ 1TR-FE.

+ Kết cấu, sơ đồ điều khiển bơm và vòi phun.
Kết cấu, sơ đồ điều khiển bơm và vòi phun.

+ Các cảm biến.
Các cảm biến.

Do cad chưa cài font lên lỗi font :)) (Bạn nào mua mình sẽ gửi file font thiếu cài)
Ngoài ra còn các bản vẽ sau:
+ Sơ đồ điều khiển phun và hiệu chỉnh phun.
+ Các phương án phun xăng.
+ Chẩn đoán hư hỏng.
+ Các chi tiết và cơ cấu chính động cơ 1TR-FE.

Tài liệu đồ án được bán với giá 100K.
Liên hệ mua tài liệu: Tại đây

Post a Comment

0 Comments