Recents in Beach

Đồ án khai thác hệ thống lái TOYOTA Vois

Đồ án: “Khai thác hệ thống lái trên xe TOYOTA VIOS”.
Chương 1 giới thiệu khái quát về xe Toyota Vios, trình bày tóm tắt các hệ thống trên xe, tính năng kỹ thuật của xe.
Chương 2 đồ án đi vào giới thiệu về hệ thống lái của xe Toyota Vios, phân tích đặc điểm cấu tạo của cơ cấu lái, dẫn động lái và hệ thống trợ lực lái của xe Toyota Vios.
Chương 3 tiến hành tính toán kiểm nghiệm hệ thống lái của xe Toyota Vios, với các bước kiểm nghiệm động học hình thang lái, tính bền cho một số chi tiết chính của cơ cấu lái.
Chương 4 với nội dung hướng dẫn sử dụng hệ thống lái của xe Toyota Vios, hướng dẫn bảo dưỡng, một số hư hỏng thường gặp, nguyên nhân và cách khắc phục. Tháo lắp một số cơ cấu chính của hệ thống lái.

Bản vẽ hệ thống lái TOYOTA Vois

Sơ đồ hệ thống lái xe Toyota Vios

Sơ đồ hệ nguyên lý thống lái xe Toyota Vios

Van phân phối hệ thống lái xe Toyota Vios
Cơ cấu hệ thống lái xe Toyota Vios

Tài liệu đồ án được bán với giá 100K.
Liên hệ mua tài liệu: Tại đây

Post a Comment

0 Comments