Recents in Beach

Sơ đồ hệ thống phanh ô tô

Sơ đồ thống phanh ô tô gồm có các bộ phận sau đây:

Sơ đồ hệ thống phanh ô tô

1. Bàn đạp phanh
2. Bộ trợ lực phanh
3. Xi lanh chính
4. Van điều hoà lực phanh (van P)
5. Phanh chân
(1) Phanh đĩa ( Cấu tạo và nguyên lý hoạt động phanh đĩa ô tô)
(2) Phanh trống ( Cấu tạo và nguyên lý hoạt động phanh tang trống ô tô )
6. Phanh đỗ/Phanh tay (Cấu tạo phân loại phanh tay (cần phanh đỗ) ô tô)

Post a Comment

0 Comments