Recents in Beach

Đồ án thiết kế khuôn vỏ quạt thiết kế bằng Catia

Nội dung đồ án khóa luận thiết kế qia công khuôn vỏ quạt ,ứng dụng phần mềm catia thiết kế khuôn. tổng quan về công nghệ thiết kế khuôn nhựa, tính toán thiết kế khuôn vỏ quạt và lập quy trình gia công thiết kế khuôn vỏ quạt...
I. Đề Tài:

Thiết kế khuôn ép phun vỏ quạt đứng và lập quy trình gia công lòng lõi khuôn

II. Các số liệu ban đầu
- Thiết kế theo mẫu sản phẩm vỏ quạt đứng điện cơ 91.
- Công nghệ sữ dụng: ép phun.
- Điều kiện sản xuất: tự do
- Phần I : Tổng quan về công nghệ thiết kế khuôn cho sản phẩm nhựa.
- Phần II : Tính toán thiết kế khuôn sản phẩm vỏ trước quat hộp.
- Phần III : Ứng dụng moldflow kiểm tra và tối ưu dòng chảy.
- Phần IV : Thiết kế khuôn bằng phần mềm CATIA V5R21.
- Phần V : lập quy trình gia công khối lòng lõi khuôn.

IV. Phần bản vẽ khuôn vỏ quạt

- Bản vẽ thiết kế sản phẩm:
1 (A1);- Bản vẽ bộ khuôn đóng :
1 (A0) - Bản vẽ bộ khuôn mở
1 (A0);- Bản vẽ lòng và lõi khuôn
2 (A0) - Bản vẽ các chi tiết lắp ráp khuôn
2 (A0) - Bản vẽ quy trình công nghệ gia công lòng lõi:
Bộ khuôn vỏ quạt thiết kế bằng catia
Khuôn hoàn chỉnh
Sản phẩm vỏ nhựa quạt bằng catia
Sản phẩm vở nhựa quạt đứng

PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ KHUÔN CHO SẢN PHẨM NHỰA

I. GI ỚI THIỆU CHUNG VỀ VẬT LIỆU NHIỆT DẺO.
1.1 Định nghĩa vật liệu nhiệt dẻo.
1.2 Phân loại vật liệu nhiệt dẻo.
1.3 Sự nhận biết các chất dẻo.
II. ĐẶC TÍNH CỦA VẬT LIỆU DẺO VÀ CÁC THỐNG SỐ CỦA VẬT LIỆU TRONG CÔNG NGHỆ PHUN.
2.1 Đặc tính của chất dẻo.
2.2 Thông số cơ bản của vật liệu phun.
III. GIỚI THIỆU VỀ KHUÔN ÉP PHUN NHỰA.
3.1 Kết cấu khuôn ép nhựa
3.2 Kết cấu khuôn ép phun.
IV. GIỚI THIỆUCÁC CHI TIẾT TRONG KHUÔN ÉP PHUN(KHUÔN 2 TẤM)
4.1 Các chi tiết cơ bản khuôn
V. GIỚI THIỆU VỀ MÁY ÉP PHUN NHỰA.
5.1 Phân loại tổng quát máy ép phun nhựa.
5.2 Cấu tạo chung của máy ép phun nhựa.
5.3 Giới thiệu một số cụm phun của máy ép phun nhựa.
5.4 Diễn biến một chu kỳ ép phun của máy ép phun nhựa

PHẦN II: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KHUÔN VỎ TRƯỚC QUẠT HỘP

I . PHÂN TÍCH SẢN PHẨM.
II . THIẾT KẾ KHUÔN CHO SẢN PHẨM.
2.1 Xác định loại máy phun.
2.2 Xác định kết cấu khuôn.
2.3 Xác định độ co ngót và kích thước khu vực lòng khuôn.
2.4 Chọn các tấm và phân bố các lỗ.
2.5 Thiết kế hệ thống đẩy sản phẩm dùng chốt đẩy.
2.6 Thiết kế hệ thống trượt mặt bên (Slide core).
2.7 Thiết kế hệ thống phun nhựa.
2.7.2.1 Kênh dẫn nguội.
2.7.2.2 Kích thước kênh dẫn.
2.7.2.3 Tính toán đường kính kênh dẫn nguội.
2.7.2.4 Cổng phun:
2.8 Thiết kế hệ thống làm nguội khuôn.
2.9 hệ thống dẫn hướng.
2.10 Quy trình ép, làm nguội khuôn và lấy sản phẩm ra.
2.11 Thiết kế hệ thống thoát khí.
2.12 Chọn lựa các chi tiết ghép nối.

PHẦN III: ỨNG DỤNG MOLDFOLW KIỂM TRA VÀ TỐI ƯU DÒNG CHẢY.

I. Giới thiệu .
II. Xây dựng bài toán .
2.1 Mục tiêu:
2.2 Các thông số tối ưu.
III. Quy trình tối ưu các thông số.
3.1 Tìm vị trí cổng phun.
3.2 Tối ưu số kênh dẫn.
3.3 Tối ưu đường kính kênh dẫn.
3.4 Nhiệt độ khuôn và nhiệt độ nhựa.
3.5 Thời gian làm nguội tới chất lượng bề mặt.
3.6 Đường kính và cách bố trí kênh làm mát tới chất lượng bề mặt sản phẩm.
PHẦN IV : THIẾT KẾ KHUÔN BẰNG PHẦN MỀM CATIA V5R21
I. Ứng dụng phần mềm CATIA V5R21 để xây dựng mô hình sản phẩm
II. Ứng dụng phần mềm CATIA V5R21 để thiết kế khuôn
2.1 Tạo mặt phân khuôn
2.2 kế kết cấu khuôn cho sản phẩm
2.2.3.1 Lắp trục dẫn hướng
2.2.3.2Lắp bạc dẫn hướng.
2.2.3.3 Lắp bạc mở rộng
2.2.3.4 Lắp Bulong cố định cho các tấm phần khuôn dưới
2.2.3.5 Lắp bulong cố định phần khuôn trên
2.2.3.6 Lắp chốt hồi
2.2.3.7 Lắp cuống phun
2.2.3.8 Lắp bạc cuống phun.
2.2.3.9 lắp bulong cố định vòng định vị.
2.2.3.10 Lắp kênh dẫn nhựa.
2.2.3.11 Lắp chốt đẩy sản phẩm.
2.2.3.12 Lắp hệ thống làm mát.
2.2.3.13 Lắp hệ thống cam xiên và chốt xiên.

PHẦN V : LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG KHỐI LÒNG KHUÔN,LÕI KHUÔN

I. PHÂN TÍCH CHI TIẾT GIA CÔNG,ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC,TÍNH CÔNG NGHỆ TRONG KẾT CẤU-XÁC ĐỊNH DẠNG SẢN XUẤT VÀ PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO PHÔI.
1.1 Phân tích chức năng và điều kiện làm việc của chi tiết.
1.2 Phân tích tính công nghệ trong kết cấu
1.3 Xác định dạng sản xuất.
1.4 Xác định phương pháp chế tạo phôi.
II. Lập sơ đồ nguyên công:
2.1 Bản vẽ thiết kế sản phẩm và khối khuôn sản phẩm.
2.2 Sơ đồ nguyên công.
III. Thiết kế các nguyên công
3.1 Nguyên công 1: Phay thô + tinh mặt phẳng lớn 1.
3.2 Nguyên công 2 : phay thô + phay tinh mặt phẳng lớn thứ 2.
3.3 Nguyên công 3: phay thô +phay tinh mặt bên thứ nhất.
3.4 Nguyên công 4.5.6 : phay thô + phay tinh các mặt bên thứ ,thứ 2 và thứ 4
3.5 Nguyên công 7. Mài mặt phăng lớn 1:
3.6 Nguyên công 8: mài mặt lớn 2.
3.7 Nguyên công 9 : vạch dấu vị trị khoan kênh làm mát.
3.8 Nguyên công 10 và 11: khoan kênh làm mát và khoan lỗ chốt xiên.
3.9 nguyên công 12 khoan,khoét.doa và taro các lỗ chốt dẫn hướng và chốt đẫy.
3.10 Nguyên công 13: gia công lòng khuôn.
3.11 Nguyên công 14: nguyên công xung điện cực.
3.12 Nguyên công 15: mạ điện crom.
3.1 3 Nguyên công 16: nguội khuôn.
3.17 tổng kiểm tra.
IV. Lập trình gia công CNC trên CATIA.
4.1 Gia công lòng khuôn
4.2 Gia công lõi khuôn

Bản vẽ khuôn vở nhựa quạt thiết kế bằng phần mềm catia:

Bản vẽ khuôn mở vỏ nhựa quạt tính toán thiết kế bằng caitia
Bản vẽ khuôn mở vỏ nhựa quạt tính toán thiết kế bằng caitia
Bản vẽ khuôn mở vỏ nhựa quạt tính toán thiết kế bằng caitia
Bản vẽ khuôn đóng vỏ nhựa quạt tính toán thiết kế bằng caitia
Bản vẽ chi tiết lồng phôi lõi phôi khuôn vỏ nhựa quạt
Bản vẽ chi tiết lồng phôi lõi phôi khuôn vỏ nhựa quạt

Mô phỏng hoạt động khuôn ép phun vỏ quạt đứng bằng catia:

Trong đồ án còn các file sau:
File thiết kế khuôn bằng catia
Bộ video mô phỏng
Slide thuyết trình
Tài liệu đồ án được bán với giá 200K.
Liên hệ mua tài liệu: Tại đây

Post a Comment

0 Comments