Recents in Beach

Phân loại hệ thống truyền lực động cơ ô tô

Hệ thống truyền lực truyền công suất của động cơ đến các bánh xe.
Phân loại hệ thống truyền lực ô tô


Người ta thường chia nó thành các loại sau đây:
1. FF (Động cơ ở phía trước – Xe dẫn động bánh trước)
Lực dẫn động từ động cơ truyền qua bộ vi sai của hộp số ngang đến các bán trục, các bánh xe và các lốp ở bên trái và bên phải.
2. FR (Động cơ ở phía trước – Xe dẫn động bánhsau)
Lực dẫn động từ động cơ truyền từ hộp số rồi qua trục các đăng và bộ vi sai đến bán trục (hoặc cầu xe), cầu xe, các bánh xe và các lốp ở bên trái và bên phải.
GỢI Ý:
Tổ hợp bán trục và cầu xe cũng được gọi là bán trục dẫn động.

Post a Comment

0 Comments