Recents in Beach

Cầu xe - cấu tạo và nguyên lý công dụng của cầu xe ô tô ?

Mô tả cầu xe

cầu xe
Cầu xe đỡ các bánh xe. Do đó, thiết kế cầu xe có thể thay đổi theo loại hệ thống treo và hệ thống truyền lực (FF, FR, 4WD,v.v...).
Trục cầu xe đỡ bánh xe và truyền mômen dẫn động từ bán trục.
GỢIÝ:
Tổ hợp bán trục và trục cầu xe cũng gọi là bán trục dẫn động.

Cấu tạo và phân loại cầu xe

1. Loại cầu xe sử dụng các vòng bi đỡ chặn 

Loại cầu xe sử dụng các vòng bi đỡ chặn
(1) Cầu trước có bán trục
Các bán trục có thể dịch chuyển lên xuống và sang phải sang trái theo chuyển động của xe trong khi đồng thời truyền công suất từ bộ vi sai trực tiếp đến các bánh xe.
Hầu hết các xe hiện đại sử dụng các vòng bi chặn hoặc các vòng bi đũa côn hai dãy làm các vòng bi đũa côn cho cầu xe. 
(2) Cầu sau không có bán trục
Cầu sau của các xe kiểu FF chỉ dùng để chịu tải. Hầu hết các xe hiện đại cũng sử dụng các vòng bi chặn làm ổ đỡ cầu xe, như ở cầu trước.
(3) Cầu trước không có bán trục
Các cầu trước của các xe kiểu FR chỉ dùng để đỡ trọng lượng của xe, và là một bộ phận của hệ thống lái.
Người ta sử dụng các vòng bi chặn ở các xe chở khách mới nhất.
4) Cầu sau có bán trục
Trong hệ thống treo độc lập, không có hộp bán trục sau, và bộ vi sai được lắp trực tiếp vào thân xe. Bán trục truyền công suất từ bộ vi sai đến các bánh xe.
GỢIÝ:
Khi lắp vòng bi chặn, phải siết chặt đến lực vặn qui định.
Không cần điều chỉnh độ tải trọng ban đầu.

2. Loại cầu xe sử dụng các vòng bi đũa côn

Loại cầu xe sử dụng các vòng bi đũa côn

(1) Cầu trước không có bán trục
Với cam quay được dùng như một trục tâm, tải trọng ở các bánh xe trước được truyền vào hệ thống treo.
Người ta lắp mỗi bánh xe vào cam quay của nó qua các vòng bi đũa côn.
(2) Cầu sau không có bán trục
Người ta lắp vòng bi đũa côn vào trục cầu xe qua trống phanh, và vòng bi đũa côn này đỡ trục cầu xe.
GỢIÝ:
The preload adjustment must be performed for the tapered roller bearing.

3. Loại sử dụng các vòng bi cầu hướng kính

(1) Cầu sau (xe FR)
Cầu sau của xe FR không chỉ đỡ tải trọng trên các bánh sau, mà còn truyền công suất từ động cơ đến các bánh xe. 

Post a Comment

0 Comments