Recents in Beach

Tiếng gõ động cơ điêzen

Nhiên liệu tích tụ trong suốt giai đoạn chậm bắt lửa sẽ bùng cháy một lúc nào đó trong giai đoạn lan truyền ngọn lửa. Do đó áp suất trong buồng đốt tăng mạnh.
Áp suất trong buồng đốt tăng mạnh tỷ lệ với lượng nhiên liệu đưa vào trong giai đoạn chậm bắt lửa. Sóng áp suất này làm cho động cơ rung và gây tiếng ồn.
Đây được gọi là tiếng gõ động cơ điêzen. Động cơ điêzen dùng hệ thống đốt bằng tự đánh lửa, vì vậy đến một mức độ nhất định, tiếng gõ động cơ điêzen là không thể tránh khỏi.

Sau đây là những nguyên nhân gây tiếng gõ động cơ diesel:
Nhiệt độ động cơ thấp.
Nhiệt độ khí nạp thấp.
Nhiệt độ đánh lửa nhiên liệu cao. (Số xêtan thấp)
Thời điểm phun nhiên liệu sớm. (Nhiên liệu được phun vào khi nhiệt độ nén vẫn còn thấp)
Điều kiện phun nhiên liệu vào không tốt. (nhiên liệu không trộn đều với không khí)
Để ngăn chăn tiếng gõ động cơ điêzen, thì phải rút ngắn giai đoạn chậm bắt lửa, vì thế tránh sự tăng đột ngột áp suất.
Người ta áp dụng các phương pháp sau đây:
Dùng nhiện liệu có chỉ số xêtan cao.
Tăng áp suất nén và nhiệt độ không khí nạp cho đến khi bắt đầu phun nhiên liệu vào.
Tăng nhiệt độ buồng đốt.
Bảo đảm nhiệt độ nước làm mát thích hợp.
Bảo đảm thời điểm phun nhiên liệu vào, áp suất phun và điều kiện phun thích hợp.

1. So sánh giữa tiếng gõ động cơ điêzen và tiếng gõ động cơ xăng

So sánh giữa tiếng gõ động cơ điêzen và tiếng gõ động cơ xăng

Tiếng gõ động cơ điêzen và tiếng gõ động cơ xăng đều có sự tăng áp suất nén đột ngột trong giai đoạn đốt cháy. Tuy nhiên, về cơ bản chúng khác nhau về thời điểm, nguyên nhân, điều kiện.

(1) Tiếng gõ động cơ điêzen

Tiếng gõ động cơ điêzen xảy ra do khó khăn trong quá trình tự đánh lửa.
Cũng vậy, tiếng gõ động cơ điêzen xảy ra khi hỗn hợp không khí và nhiên liệu cháy ngay lập tức và gây nổ làm áp suất tăng lên đột ngột. Trong động cơ điêzen, để phân biệt giữa đốt cháy bình thường và tiếng gõ động cơ điêzen là rất khó. Do đó, chỉ có thể phân biệt theo độ ồn của tiếng gõ được tạo ra bởi việc tăng đột ngột áp suất hay do va chạm một phần của động cơ.

(2) Tiếng gõ động cơ xăng

Tiếng gõ động cơ xăng xuất hiện khi tự đánh lửa. Trong động cơ xăng, đốt cháy bình thường và tiếng gõ động cơ là hoàn toàn khác nhau.

Post a Comment

0 Comments