Recents in Beach

Hệ thống tuần hoàn khí xả (EGR)

Tác dụng EGR bên trong của Hệ thống VVT-i (Van nạp biến thiên thông minh)
Hệ thống tuần hoàn khí xả EGR


Một phần khí xả được hút vào trong kỳ nạp, nhờ có thời gian trùng lặp của xupáp nạp và xupáp xả. Hệ thống VVT-i kiểm soát thời điểm đóng mở xupáp để chủ động điều chỉnh EGR.

Hệ thống VVT-i nhanh chóng mở xupáp nạp để một phần khí xả quay lại phía nạp, vào cuối kỳ xả.
EGR được thực hiện bằng cách hút lượng khí xả hồi lại này vào trong xy-lanh cùng với hỗn hợp không khí-nhiên liệu, trong kỳ nạp.

Hệ thống VVT-i sử dụng ECU của động cơ để thay đổi thời điểm mở xupáp. Hãy tham khảo phần hệ thống điều khiển động cơ để biết thêm chi tiết.

Post a Comment

0 Comments