Recents in Beach

Cấu tạo cơ cấu phối khí động cơ diezen

1. Cơ cấu phối khí 4 xupáp

 cơ cấu phối khí động cơ diezen
Về cơ bản, cơ cấu phối khí của động cơ điêzen giống như của động cơ xăng. Tuy nhiên mỗi động cơ lại có sự khác biệt.

Cơ cấu phối khí 4 xupáp gồm cò mổ xu páp và cầu xupáp.
Khi trục cam đẩy cò mổ lên thì cầu xupáp trượt dọc theo chốt dẫn hướng và đẩy cho hai xupáp đồng thời mở ra.
Bằng cách này, một trục cam duy nhất có thể vận hành 4 xupáp cho một xi lanh.
Thông qua việc sử dụng 4 xupáp, không chỉ giúp tăng hiệu quả xả và nạp mà còn có thể đặt vòi phun tại trung tâm buồng đốt.
GỢI Ý:
Sử dụng hai vít điều chỉnh, (1) và (2) để điều chỉnh khe xupáp.

2. Chu kỳ thay thế đai cam

Chu kỳ thay thế đai cam

Tuỳ thuộc vào kiểu động cơ, cứ 100.000 km hoặc 150.000 km phải thay đai cam của động cơ điêzen. Trong một số xe, có đèn báo thay đai cam.
Đèn này sẽ sáng lên vào thời điểm cần thay đai cam đã định trước.
Sau khi thay đai cam, cần phải chỉnh lại đèn báo thay cam. Phương thức đặt lại tuỳ thuộc vào loại động cơ.
Ví dụ 1:
Tháo vòng đệm dưới đồng hồ đo tốc độ và đẩy núm đặt lại đèn báo bằng một que mảnh.
Ví dụ 2:
Tháo vít ngắt công tắc và lắp lại vào một lỗ lắp khác.

Post a Comment

0 Comments