Recents in Beach

Các kiểm tra và và điều chỉnh khí thải CO/HC trên ô tô

Kiểm tra và điều chỉnh CO/HC
Kiểm tra và điều chỉnh CO/HC

1. Sự cần thiết
Xác định tình trạng động cơ.
Bằng cách đo CO/HC, có thể xác định được tình trạng của động cơ, mức độ hiệu quả của hỗn hợp không khí-nhiên liệu, và hoạt động của hệ thống kiểm soát khí xả.
Có thể xác định rằng động cơ và hệ thống kiểm soát khí thải làm việc bình thường khi CO và HC nằm trong giới hạn tiêu chuẩn, và động cơ chạy êm.
Khi động cơ chạy không êm hoặc mức HC cao thì nguyên nhân có thể là động cơ bỏ máy.
Nguyên nhân làm động cơ bỏ máy là tỷ lệ hỗn hợp không khí-nhiên liệu không thích hợp, nén kém, hệ thống đánh lửa trục trặc, hệ thống kiểm soát khí xả trục trặc ...
Để đáp ứng các quy định.
2. Trường hợp có TWC/cảm biến ôxy
Không cần thiết phải điều chỉnh mức CO vì hệ thống điều khiển của động cơ đã điều chỉnh tăng hoặc giảm lượng nhiên liệu phun ra từ vòi phun để làm cho tỷ lệ hỗn hợp không khí-nhiên liệu gần giống với tỷ lệ lí thuyết, bằng cách sử dụng tín hiệu của cảm biến ôxy.
Phần lớn CO và HC đã được làm sạch bởi TWC, ngay cả khi động cơ bỏ máy.
Khi phát hiện có CO và HC thì nguyên nhân có thể là: TWC kém hoặc chưa được sấy đủ nóng, hỗn hợp không khí-nhiên liệu giàu, tỷ lệ động cơ bỏ máy cao.
3. Trường hợp không có TWC/cảm biến ôxy
Cần thiết phải điều chỉnh mức CO trong giới hạn tiêu chuẩn để đáp ứng các quy định và sử dụng động cơ trong điều kiện tốt.
Hỗn hợp không khí-nhiên liệu giàu khi hàm lượng CO/HC cao và động cơ chạy êm.
Cần phải điều chỉnh lượng CO để giữ sạch cho khí thải, cho dù động cơ làm việc tốt hơn khi hàm lượng CO cao hơn mức tiêu chuẩn.
Khi nồng độ CO quá thấp, hàm lượng HC cao và động cơ không chạy êm, gây ra bỏ máy.

Post a Comment

0 Comments