Recents in Beach

Cấu tạo động cơ đốt trong

Động cơ được cấu tạo bởi nhiều bộ phận, giúp nó chuyển hoá nhiệt năng thành cơ năng với hiệu quả cao khi hỗn hợp không khí-nhiên liệu được đốt cháy.
Cấu tạo động cơ đốt trong
Cấu tạo động cơ đốt trong gồm các bộ phận sau:

1. Nắp quy lát động cơ đốt trong

Nắp quy lát động cơ đốt trong

(1) Nắp quy lát
(2) Gioăng nắp quy lát

 2. Thân máy động cơ đốt trong


Thân máy động cơ đốt trong

3. Trục khuỷu động cơ đốt trong


Trục khuỷu động cơ đốt trong
(1) Trục khuỷu
(2) Nắp bạc cổ trục

4. Thanh truyền động cơ đốt trong


Thanh truyền động cơ đốt trong

(1) Thanh truyền
(2) Nắp bạc

5. Bạc động cơ đốt trong

Bạc động cơ đốt trong

(1) Bạc thanh truyền
(2) Bạc trục khuỷu
(3) Vòng đệm chặn

6. Píttông động cơ đốt trong

Píttông động cơ đốt trong
(1) Píttông
(2) Chốt pittông
(3) Xéc măng

7. Cơ cấu van động cơ đốt trong

Cơ cấu van động cơ đốt trong

(1) Trục cam xả
(2) Trục cam nạp
(3) Con đội
(4) Móng hãm
(5) Vòng chặn lò xo xupáp
(6) Lò xo xupáp
(7) Phớt dầu thân van
(8) Đế lò-xo
(9) Xupáp
(10) Xích cam
(11) Ray trượt căng xích
(12) Giảm chấn bộ căng xích
(13) Bộ căng xích cam
(14) Vành răng phối khí trục khuỷu

Post a Comment

0 Comments