Recents in Beach

Bộ căng xích cam và căng đai tự động trong động cơ đốt trong

Bộ căng xích cam tự động

Bộ căng xích cam tự động

Bộ căng xích cam tự động dùng một lò xo và áp suất dầu động cơ để duy trì sức căng thích hợp ở mọi thời điểm. Nó cũng có tác dụng giảm tiếng ồn phát ra từ xích cam.
Bằng cách dùng cơ cấu bánh cóc, bộ căng xích tác dụng một lực căng từ lò-xo, vào thời điểm chưa có áp suất dầu khi khởi động động cơ.

Bộ căng đai cam tự động

 Bộ căng đai cam tự động

Bộ căng đai cam tự động sử dụng lực lò-xo và áp suất dầu silicone để duy trì sức căng thích hợp cho đai cam ở mọi thời điểm. 

Post a Comment

0 Comments