Recents in Beach

Bài giảng truyền động thủy lực và khí nén

Trước nhu câu phát triển công nghệ nhất là trong lĩnh vực thủy lực khí nén : bài giảng truyền động thủy lực và khí nén cung cấp những kiến thức cơ bản về thủy lực và khí nén cơ bản về nguyên lý cũng như cấu tạo cơ bản...
Tài liệu tham khảo:
Hệ thống điều khiển bằng thủy lực - Nguyễn Ngọc Phương, Huỳnh Nguyễn Hoàng, nhà XBGD, 2000.
 Truyền động dầu ép trong máy cắt kim loại - Nguyễn Ngọc Cẩn, ĐHBK HN, 1974.
Điều khiển bằng khí nén trong tự động hóa kỹ nghệ - Nguyễn Thành Trí biên dịch, nhà xuất bản Đà Nẵng.
Hệ thống điều khiển tự động thủy lực - Trần Xuân Tùy, nhà XBKH và KT, HN 2002.
Hệ thống điều khiển bằng khí nén - Nguyễn Ngọc Ph−ơng, nhà XBGD, 1999.
Herbert E.Merritt, Hydraulic control systems, Printed in USA, 1967.
Claude Ducos. Oléo - Hydraulique. Technique et documentation, Lavoisier, Paris 1988.
M.Guillon, Hydraulic servo systems analysis and design, London,
Butterworths, 1969.
Pneumatics, Basic Level TP 101, Festo Didactic, 1989
Bài giảng truyền động thủy lực và khí nén

Giáo trình truyền động thủy lực và khí nén

Phần 1 : Hệ thống thủy lực
Chương 1 : cơ sở lý thuyết
1.1. Lịch sử phát triển và khả năng ứng dụng của HTTĐ thủy lực
1.2. Những ưu điểm và nhược điểm của hệ thống điều khiển bằng thủy lực
Chương 2 : cơ cấu biến đổi năng lượng và hệ thống xử lý dầu
2.1. Bơm dầu và động cơ dầu
2.2. Xilanh truyền động (cơ cấu chấp hành)
2.3. Bể dầu
2.4. Bộ lộc dầu .
2.5. Đo áp suất và lưu lượng
2.6. Bình trích chứa
Chương 3 : các phần tử của hệ thống điều khiển bằng thủy lực
Chương 4 : điều chỉnh và ổn định vận tốc
Chương 5 : ứng dụng và thiết kế hệ thống truyền động thủy lực
5.1. ứng dụng truyền động thủy lực
5.2. Thiết kế hệ thống truyền động thủy lực
Phần 2 : Hệ thống khí nén
Chương 6 : Cơ sở lý thuyết
6.1. Lịch lử phát triển và khả năng ứng dụng của HTTĐ khí nén
6.2. Những ưu điểm và nhược điểm của HTTĐ bằng khí nén
Chương 7 : các phần tử khí nén và điện khí nén
Chương 8 : hệ thống điều khiển khí nén và điện khí nén.
8.1. Hệ thống điều khiển khí nén

Mật khẩu giải nén: www.tailieucokhi.net

Comment báo nếu link hỏng!

Post a Comment

0 Comments