Recents in Beach

Bài giảng hình họa (ĐHBKDN)

Nội dung bài giảng hình họa là một môn học thuộc lĩnh vực Hình học, nhằm:
− Nghiên cứu các phương pháp biểu diễn các hình trong không gian lên một mặt mà thông thường là mặt phẳng hai chiều
− Nghiên cứu các phương pháp giải các bài toán trong không gian bằng cach giải chúng trên các hình biểu diễn phẳng đó
− Cung cấp một số kiến thức hình học cơ bản để học tiếp môn Vẽ kĩ thuật và giải quyết một số vấn đề liên quan đến chuyên môn.

Bài giảng hình họa

Nội dung giáo trình hình họa:

Mở đầu
Bài 1 Điểm
Bài 2 Đường thẳng
Bài 3 Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng
Bài 4 Mặt phẳng
Bài 5 Vị trí tương đối giữa hai mặt phẳng
Bài 6 Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng
Bài 7 Các phép biến đổi hình chiếu
Bài 8 Đường cong và mặt
Bài 9Mặt phẳng tiếp xúc với mặt cong
Bài 10 Giao tuyến của mặt phẳng với một mặt
Bài 11 Giao điểm của đường thẳng với một mặt
Bài 12 Giao tuyến của hai mặt
Mục lục

Mật khẩu giải nén: www.tailieucokhi.net

  • Download

  • Comment báo nếu link hỏng!

    Post a Comment

    0 Comments