Recents in Beach

Trình tự mô phỏng các chuyển động đóng mở khuôn ép nhựa

Hướng dẫn mô phỏng quá trình đóng mở khuôn ép nhựa: Trong bài này này chúng ta sẽ mô phỏng từng bước chuyển động và lấy sản phẩm bằng hình ảnh.

Mở khuôn ép nhựa

Nhựa nóng chảy điền đầy khuôn, khi nguội và đông đặc hoàn toàn khuôn bắt đầu mở từng dần bước.
Nếu có phần cắt ngang trên chi tiết, nó sẽ giải quyết ngay ở lúc này nhờ chốt xiên angular pin và lõi trượt  slide core
Nếu  góc nghiêng của lõi trượt không lớn hơn góc nghiêng của chốt xiên thì sẽ có va chạm khi mở khuôn hoặc không chặn được khối trượt.

Mở hoàn toàn khuôn ép nhựa


Mở hoàn toàn khuôn ép nhựa

Sau khi chốt xiên ra hết khỏi lõi trượt, khuôn mở nhanh. Lõi trượt phải được phải ở vị trí được ra hết khỏi phần cắt ngang.

Bộ phận đẩy bắt đầu…Tấm đẩy đi lên

Bộ phận đẩy bắt đầu
Tấm đẩy đẩy các chốt đẩy và lừi nới lỏng nhờ cần đẩy của khuôn và sản phẩm từ
từ rời ra.
Cần đặc biệt chú ý xem có các gân hay vấu lồi trên hành trỡnh của tháo lỏng không. Điều đó có thể làm lừi tháo lỏng bị vướng, không thể di chuyển được theo yêu cầu.
Tấm đẩy đẩy bắt đầu

Đẩy chi tiết xong. . . Tấm đẩy hết hành trình

Đẩy chi tiết xong khuôn đúc nhựa
Khi tấm đẩy đi hết hành trình, lõi tháo lỏng phải di chuyển về phía có thể tháo sản phẩm ra được.
Phải chú ý đến vấn đề sau đây khi xử lý phần cắt ngang bằng lõi nới lỏng.

Nếu lõi nới lỏng không di chuyển về phía trong để sản phẩm có thể tháo ra được thì sẽ  không lấy được sản phẩm ra.
Ngoài ra, nếu hành trình đẩy của sản phẩm là h, góc nghiêng của cần đẩy slide rod phải là:
Chú ý đừng để cho lõi nới lỏng chạm vào các bộ phận khác khi nó được đẩy ra hết hành trình.

Bắt đầu đóng . . . khuôn đang đóng

Sản phẩm được tháo ra và khuôn bắt đầu đóng.
Khi chốt hồi đập vào tấm hốc, khoảng hở giữa chốt đẩy và tấm hốc phải lớn hơn độ dày của sản phẩm.

Khuôn nhựa đóng hoàn toàn

Khuôn nhựa đóng hoàn toàn
Chốt hồi chạm vào tấm hốc, mang tấm đẩy xuống và kéo theo chốt đẩy và chốt nới lỏng. Lực kẹp khuôn tăng lên từ thấp đến cao ngay trước khi khuôn được kẹp hoàn toàn.
Điều đó có thể làm hỏng khuôn nếu khuôn đang kẹp với lực kẹp lớn khi có dị vật ở trong khuôn.

Chu kỳ ép… Chuyển động của cả chu kỳ

Chu kỳ ép khuôn nhựa

Post a Comment

0 Comments