Recents in Beach

Nhiệm vụ cấu tạo và nguyên lý bơm cao áp phân phối VE Diesel

I. NHIỆM VỤ, YÊU CẦU VÀ PHÂN LOẠI BƠM CAO ÁP PHÂN PHỐI

1. Nhiệm vụ
      - Bơm cao áp phân phối có nhiệm vụ cung cấp nhiên liệu cho vòi phun với áp suất cao đảm bảo cho nhiên liệu phun vào buồng cháy dưới dạng sương mù.
2. Yêu cầu
     - Áp suất nhiên liệu do bơm tạo ra phải lớn hơn áp suất phun của vòi phun.
     - Cung cấp nhiên liệu đúng thời điểm quy định cho các xy lanh của động cơ.
     - Lượng nhiên liệu cung cấp cho các xy lanh động cơ phải đủ, phù hợp với các chế độ làm việc.
     - Đảm bảo thời điểm bắt đầu phun và kết thúc phun phải chính xác, tránh hiện tượng phun nhỏ giọt.
3. Phân loại
   a) Dựa vào số lượng xy lanh bơm cung cấp để phân loại bơm
      . Bơm cao áp phân phối 4 xy lanh
      . Bơm cao áp phân phối 6 xy lanh
      . Bơm cao áp phân phối 8 xy lanh
   b) Dựa vào bộ điều tốc trên bơm phân phối để phân loại bơm
      . Bơm cao áp phân phối VE sử dụng bộ điều tốc cơ năng
      . Bơm cao áp phân phối VE sử dụng bộ điều tốc điện tử
   c) Dựa vào phương pháp điều khiển bơm phân ra
      . Bơm cao áp phân phối điều khiển bằng cơ khí.
      . Bơm cao áp phân phối điều khiển bằng bằng điện tử... 

II. CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BƠM CAO ÁP VE


1. Đặc điểm cấu tạo của bơm VE

      - Bơm cao áp phân phối (bơm VE) chỉ có một cặp píston - xy lanh cung cấp nhiên liệu cho tất cả các xy lanh của động cơ, cho dù động cơ có bao nhiêu xy lanh.
      - Píston bơm vừa lên xuống vừa xoay tròn để nạp nhiên liệu, bơm nhiên liệu và phân phối nhiên liệu. Trong một vòng quay số lần píston bơm đi xuống để nạp nhiên liệu, đi lên bơm nhiên liệu bằng số xy lanh động cơ.
   Hình dưới giới thiệu kết cấu của một bơm cao áp phân phối của động cơ bốn xy lanh gồm có các bộ phận chính sau:
a) Bơm tiếp vận
   Bố trí bên trong bơm cao áp kết hợp với van điều áp hút nhiên liệu từ thùng chứa cung cấp cho xy lanh bơm cao áp, đồng thời tạo ra áp suất nhiên liệu thường xuyên để tác động các bộ phận phụ của bơm hoạt động.
b) Bơm cao áp 
   Trục cam bơm cao áp được dẫn động từ trục khuỷu của động cơ. Đĩa cam 8 được lắp bằng khớp chữ thập với trục cam bơm, khi quay đĩa cam luôn tỳ sát lên đĩa con lăn dưới tác dụng của các lò xo. Do đó đĩa cam vừa xoay vừa tịnh tiến lên xuống. Đuôi pít tông được lắp với đĩa cam nên pít tông cũng thực hiên hai chuyển động tịnh tiến và quay.
Kết cấu bơm cao áp phân phối VE
Kết cấu bơm cao áp phân phối VE

2. Nguyên tắc hoạt động

   Khi động cơ hoạt động trục cam bơm cao áp quay dẫn động bơm chuyển nhiên liệu, đĩa cam quay làm cho pít tông xoay và chuyển động lên xuống theo các vấu cam (số vấu cam bằng số xy lanh động cơ).
Nguyên lý làm việc của bơm cao áp VE
Nguyên lý làm việc của bơm cao áp VE
   Quá trình cung cấp nhiên liệu của bơm cao áp phân phối VE cũng có thể chia ra làm ba giai đoạn như sau:
a) Nạp nhiên liệu
  Hình a khi đỉnh cam trên đĩa cam chưa tác dụng vào con lăn lò xo đẩy piston đi xuống cửa nạp mở ra, thể tích trong xy lanh bơm tăng lên. Nhiên liệu từ bơm chuyển qua cửa nạp nạp vào không gian trên đỉnh piston bơm.
b) Bơm nhiên liệu  (hình b)
   Khi đỉnh cao của cam tác dụng vào con lăn đẩy píston bơm đi lên cho đến khi píston đóng kín cửa nạp trên xy lanh, nhiên liệu trong xy lanh bị ép, áp suất tăng lên. Do píston xoay lỗ phân phối trên píston trùng với lỗ thoát trên xy lanh nhiên liệu  trong xy lanh qua lỗ xuyên tâm đến lỗ phân phối trên đầu píston. Khi áp lực nhiên liệu thắng lực căng lò xo của van thoát cao áp nhiên liệu sẽ thoát ra đường ống dẫn cao áp đến các vòi phun và phun vào buồng cháy động cơ.
c) Kết thúc bơm nhiên liệu (hình c)
   Quá trình bơm nhiên liệu đến vòi phun kết thúc khi quả ga mở lỗ thoát ở trên đuôi píston bơm, nhiên liệu từ trên đỉnh píston qua lỗ xuyên tâm đến lỗ thoát tràn ra đường áp suất thấp, áp suất giảm xuống đột ngột, van thoát cao áp đóng lại nhờ lò xo van, quá trình bơm nhiên liệu kết thúc, vòi phun sẽ ngừng phun nhiên liệu vào xy lanh động cơ. píston tiếp tục đi lên, nhiên liệu từ không gian trên đỉnh pít tông hồi trở lại đường áp suất thấp cho đến khi píston đến điểm chết trên.
Khi đỉnh cam trên đĩa cam không tác dụng lên con lăn, do tác dụng của lò xo đẩy píston đi xuống thể tích xy lanh tăng, nhiên liệu lại được nạp đầy vào không gian bên trên píston cho đến khi píston đến điểm chết dưới. Tiếp theo píston đi lên quá trình lặp lại nhưng cung cấp nhiên liệu cho xy lanh khác theo thứ tự làm việc của động cơ. Như vậy trong mỗi vòng quay của píston diễn ra bốn lần bơm cung cấp nhiên liệu cho bốn xy lanh của động cơ.
Nguyên lý điều chỉnh lưu lượng nhiên liệu, muốn điều chỉnh lưu lượng nhiên liệu cung cấp cho động cơ chỉ cần thông qua cần điều khiển (cần ga) nâng hay hạ quả ga để tăng hay giảm lượng nhiên liệu, tức là thay đổi thời điểm kết thúc phun.
Khi muốn động cơ ngừng hoạt động ngắt khóa điện, cuộn dây của van tắt máy điện từ bị cắt điện, lò xo van đẩy van đóng kín lỗ nạp, không có nhiên liệu nạp vào xy lanh bơm động cơ sẽ ngừng hoạt động. 

Post a Comment

0 Comments