Recents in Beach

Đồ án tính toán thiết kế hộp số ly hợp kép cho ô tô con 5 chỗ

1. Đề tài thiết kế:

Thiết kế hộp số ly hợp kép cho ô tô con

2. Các số liệu ban đầu:
Ô tô con 5 chỗ ngồi, có khối lượng khi đầy tải:1940 Kg, phân bố len cầu trước/sau tương ứng là 1000/940 Kg, sử dụng động cơ xăng có =180Nm.
Các số liệu khác tham khảo xe tương tự.
3. Nội dung các phần thiết kế và tính toán:

Phần 1: Giới thiệu hộp số ly hợp kép, chọn phương án thiết kế.

Phần 2: Thiết kế tính toán ly hợp.

Phần 3: Thiết kế tính toán hộp số.

Phần 4: Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết điển hình.

Phần 5: Kết luận.
4. Các bản vẽ và đồ thị (ghi rõ tên và kích thước các bản vẽ):
 Bản vẽ bố trí chung (1 bản A0)
 Bản vẽ các phương án thiết kế (1 bản A0)
 Bản vẽ kết cấu hộp số ly hợp kép (1 bản A0)
 Bản vẽ các chi tiết chính (1 bản A0)
 Bản vẽ quy trình công nghệ gia côngchi tiết điển hình (1 bản A0)
 Bản vẽ hộp số ly hợp kép

Đồ án hộp số ly hợp kép

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỘP SỐ TRÊN Ô TÔ         
1. Hộp số thường (MT).                                                                                       
2. Hộp số tự động (AT).
3. Hộp số vô cấp (CVT).          
4. Hộp số ly hợp kép (DCT).          
5. Lựa chọn phương án thiết kế.         
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ TÍNH TOÁN LY HỢP.          
1. Thiết kế tính toán ly hợp số 1.          
1.1 Xác định momen ma sát của ly hợp.                
1.2 Xác định kích thước cơ bản của ly hợp.          
1.2.1 Xác định bán kính ma sát trung bình của đĩa ma sát.             
1.2.2 Xác định áp suất tác dụng lên bề mặt ma sát.          
1.3 Tính kiểm tra điều kiện làm việc của ly hợp.          
1.3.1 Xác định công trượt của ly hợp khi khởi động tại chỗ.          
1.3.2 Xác định công trượt riêng.          
1.3.3 Kiểm tra theo nhiệt độ các chi tiết.          
1.4 Tính toán sức bền một số chi tiết chủ yếu của ly hợp          
1.4.1 Tính sức bền then của đĩa ma sát.          
1.4.2 Tính bền then đĩa thép.          
1.4.3 Tính bền moay ơ ly hợp số 1.         
2. Thiết kế tính toán ly hợp số 2.         
2.1 Xác định kích thước cơ bản của ly hợp.             
2.1.1 Xác định bán kính ma sát trung bình của đĩa ma sát ly hợp số 2.
2.1.2 Xác định áp suất tác dụng lên bề mắt ma sát.          
2.2 Tính kiểm tra điều kiện làm việc của ly hợp.          
2.2.1 Xác định công trượt của ly hợp khi khởi động tại chỗ.          
2.2.2 Xác định công trượt riêng.          
2.2.3 Kiểm tra theo nhiệt độ các chi tiết.          
2.3 Tính toán sức bền một số chi tiết chủ yếu của ly hợp.          
2.3.1 Tính bền then của đĩa ma sát.          
2.3.2 Tính bền then đĩa thép.          
2.3.3 Tính bền moay ơ ly hợp số 2.          
CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỘP SỐ          
1. Xác định tỉ số truyền.          
2. Khoảng cách trục.         
3. Chọn modun pháp tuyến của bánh răng.         
4. Góc nghiêng   của răng.         
5. Số răng.        
6. Tính bền bánh răng.          
6.1 Chế độ tải trọng.          
6.2 Tính sức bền uốn.          
6.3 Tính sức bền tiếp xúc.          
7. Tính trục hộp số.          
7.1 Chọn vật liệu.          
7.2 Chọn sơ bộ đường kính và khoảng cách trục.         
7.3 Tính bền trục.          
8. Tính chọn ổ lăn.         
CHƯƠNG 4: GIA CÔNG CHI TIẾT ĐĨA THÉP          
1. Chức năng và điều kiện làm việc của đĩa thép.         
1.1 Chức năng của đĩa thép.  
1.2 Điều kiện làm việc.
1.3 Yêu cầu.
      2. Tính công nghệ trong kết cấu của đĩa thép.
      3. Xác định dạng sản xuất.   
      4. Chọn phương án chế tạo phôi.
      5. Các nguyên công trong gia công đĩa thép.
Đồ án tính toán thiết kế hộp số ly hợp kép cho ô tô con 5 chỗ

Đồ án tính toán thiết kế hộp số ly hợp kép cho ô tô con

Đồ án tính toán thiết kế hộp số ly hợp kép

tính toán thiết kế hộp số ly hợp kép cho ô tô con

tính toán thiết kế hộp số ly hợp kép cho ô tô con

Đồ án hộp số ly hợp kép cho ô tô

Đồ án thiết kế hộp số ly hợp kép cho ô tô con


Bản vẽ hộp số ly hợp kép

 Bản vẽ hộp số ly hợp kép ô tô

 Bản vẽ hộp số ly hợp kép ô tô con
Tài liệu đồ án được bán với giá 100K.
Liên hệ mua tài liệu: Tại đây

Post a Comment

0 Comments