Recents in Beach

Đồ án tính toán sửa chữa hệ thống phanh trên xe ZIL-131

Trong quân đội xe ZIL-131 là loại xe được sử dụng rất phổ biến để vận chuyển người và hàng hóa, phục vụ cho hoạt động chiến đấu và đảm bảo cho sẵn sàng chiến đấu của hầu hết các đơn vị trong toàn quân. Hệ thống phanh trên xe là một trong những hệ thống quan trọng, có sự tham gia hoạt động của nhiều bộ phận và chi tiết. Trong thực tế khai thác và sử dụng ô tô, để đảm bảo an toàn trong quá trình xe chuyển động thì phải thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình trạng hoạt động của hệ thống phanh ô tô, để kịp thời phát hiện và sửa chữa các hư hỏng của hệ thống. Trên cơ sở chẩn đoán lập kế hoạch khai thác một cách triệt để, từ đó tăng hiệu quả khai thác và tăng tuổi thọ có ích của hệ thống.
Đề tài:

Chẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống phanh trên xe ZIL-131

Chương 1 : Giới thiệu chung về xe ZIL-131.
Giới thiệu chung về xe ZIL-131
Đặc tính kỹ thuật của xe ZIL-131Chương 2 : Phân tích đặc điểm kết cấu hệ thống phanh xe ZIL-131.
Công dụng, phân loại, yêu cầu đối với hệ thống phanh trên ô tô
Kết cấu hệ thống phanh trên xe ZIL-131
Chương 3 : Tính toán kiểm nghiệm cơ cấu phanh xe ZIL-131.
Trình tự tính toán kiểm nghiệm cơ cấu phanh xe ZIL-131
Nội dung tính toán kiểm nghiệm cơ cấu phanh xe ZIL-131
Chương 4 : Chẩn đoán hệ thống phanh xe ZIL-131.
Lý thuyết chẩn đoán
Hư hỏng của hệ thống phanh trên xe ZIL-131
Chẩn đoán hệ thống phanh trên xe ZIL-131

Kết cấu của hệ thống phanh trên xe ZIL-131


Trên xe ZIL-131 được trang bị 2 hệ thống phanh riêng biệt: phanh công tác (phanh chính), phanh tay (phanh dừng). Mặc dù các hệ thống này có phần chung nhưng nó vẫn hoạt động độc lập với nhau và đảm bảo hiệu quả phanh cao trong mọi điều kiện của quá trình khai thác. Ngoài ra xe còn được trang bị hệ thống các đồng hồ kiểm tra cho phép theo dõi hoạt động của hệ thống dẫn động phanh bằng khí  nén....
Ảnh nội chụp dung khóa luận phanh trên xe ZIL-131:


hệ thống phanh trên xe ZIL131
đồ án hệ thống phanh trên xe ZIL131
tính toán kiểm nghiệm cơ cấu phanh xe ZIL-131
CHẨN ĐOÁN TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT HỆ THỐNG PHANH XE  ZIL-131

Bản vẽ hệ thống phanh ZIL-131

cơ cấu phanh xe zil 131
sơ đồ nguyên lý phanh xe zil 131
van tổng phanh xe zil 131
bệ thử phanh xe zil 131

Tài liệu đồ án được bán với giá 100K.
Liên hệ mua tài liệu: Tại đây

Post a Comment

0 Comments