Recents in Beach

Cách sử dụng thước kẹp


Ứng dụng:Thước kẹp có thể đo chiều dài, đường kính ngoài, đường kính trong và độ sâu.
Phạm vi đo:
0~150, 200, 300mm
Độ chính xác phép đo:
0.05mm

Cấu tạo thước kẹp
Cấu tạo thước kẹp
1, Đầu đo đường kính trong
2, Đầu đo đường kính ngoài
3, Vít hãm
4, Thang đo thước trượt
5, Thang đo chính
6, Đo độ sâu
7, Thanh đo độ sâu

Cách đo thước kẹp

Cách đo thước kẹp
Cách đo thước kẹp
1. Vít hãm  2. Thước trượt
1: Đóng hoàn toàn đầu đo trước khi đo, và kiểm tra rằng có đủ khe hở giữa đầu đo có thể nhìn thấy ánh sáng.
2: Khi đo, di chuyển đầu đo nhẹ nhàng sao cho chi tiết được kẹp chính xác giữa các đầu kẹp.
3: Khi chi tiết đã được kẹp chính xác giữa các đầu kẹp, cố định thước trượt bằng vít hãm để dễ đọc giá trị đo.
Cách sử dụng thước kẹp

Các ví dụ về cách sử dụng:
1.Đo chiều dài 
2.Đo đường kính trong 
3.Đo đường kính ngoài 
4.Đo độ sâu

Đọc giá trị đo thước kẹp

Ví dụ về đọc kích thước kết quả đo của thước kẹp sau:
Cách đọc thước kẹp
Bước 1:
1.Đọc giá trị đến 1.0 mm
Đọc giá trị đến 1mm thước kẹp

Đọc trên thang đo chính, vị trí bên trái của điểm 0 trên thước trượt.
A:Ví dụ 45 (mm)
Bước 2:
2.Giá trị nhỏ hơn 1.0 mm đến 0.05 mm
Đọc tại điểm mà vạch của thước trượt và vạch của thang đo chính trùng nhau.
B:Ví dụ 0.25 (mm)
Bước 3:
3.Cách tính toán giá trị đo
A+B
Ví dụ 45+0.25=45.25 (mm)

Post a Comment

0 Comments