Recents in Beach

Đồ án thiết kế hệ thống phanh cho xe tải cỡ nhỏ

Đồ án thiết kế phanh guốc xe ô tô , nội dung tính toán phanh quốc xe tải. Đối với ô tô hệ thống phanh là một trong những cụm quan trọng nhất, bởi vì nó đảm bảo cho ô tô chạy an toàn ở tốc độ cao, do đó có thể nâng cao được năng suất vận chuyển.
Tên đề tài: 

Tính toán thiết kế hệ thống phanh GUỐC cho xe tải cỡ nhỏ

CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN 3
1.1. CÔNG DỤNG-PHÂN LOẠI-YÊU CẦU 3
1.1.1. CÔNG DỤNG 3
1.1.2. PHÂN LOẠI 3
1.1.3. YÊU CẦU 3
1.1.4. LỰA CHỌN PHUƠNG ÁN THIẾT KẾ PHANH  4
CHƯƠNG 2:PHÂN TÍCH KẾT CẤU CỦA HỆ THỐNG PHANH 5 
2.1. SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CHUNG CỦA HỆ THỐNG PHANH CÔNG TÁC 5
2.2. KẾT CẤU CHUNG CỦA CƠ CẤU PHANH 5
2.3. KẾT CẤU CỦA HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG PHANH 8
CHƯƠNG 3:TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHANH 10
3.1. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CƠ CẤU PHANH 11
3.2. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ DẪN ĐỘNG PHANH 25
3.3. TÍNH TOÁN KIỂM TRA BỀN CHO MỘT SỐ CHI TIẾT CỦA HỆ THỐNG PHANH
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO                                                                              36


Đồ án thiết kế hệ thống phanh cho xe tải cỡ nhỏ
Đồ án thiết kế hệ thống phanh cho xe tải cỡ nhỏ

thiết kế hệ thống phanh cho xe tải cỡ nhỏ

Đồ án thiết kế hệ thống phanh oto

Đồ án thiết kế hệ thống phanh cho xe tải

Đồ án thiết kế hệ thống phanh cho xe tải cỡ nhỏ

Bản vẽ hệ thống phanh cho xe tải cỡ nhỏ


Bản vẽ thiết kế hệ thống phanh cho xe tải cỡ nhỏ

Tài liệu đồ án được bán với giá 50K.
Liên hệ mua tài liệu: Tại đây

Post a Comment

0 Comments