Recents in Beach

Thiết kế hệ thống cung cấp nhiên liệu diesel 2KD-FTV xe TOYOTA HIACE

Giới thiệu động cơ 2KD-FTV. Tổng quan hệ thống nhiên liệu động cơ diesel toyota. Thiết kế hệ thống nhiên liệu động cơ 2KD-FTV toyota. Tìm hiểu các dạng hư hỏng, cách khắc phục và chẩn đoán hệ thống cung cấp nhiên liệu diesel 2KD-FTV xe TOYOTA HIACE
Kết cấu bơm cao áp động cơ diesel toyota
1. TÊN ĐỀ TÀI:

THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ DIESEL XE TOYOTA

2. CÁC SỐ LIỆU BAN ĐẦU
Các số liệu lấy từ phòng kỹ thuật của công ty Toyota Việt Nam.
3. NỘI DUNG CÁC PHẦN THUYẾT MINH VÀ TÍNH TOÁN
1. Mục đích ý nghĩa đề tài
2. Giới thiệu động cơ 2KD-FTV
3. Tổng quan hệ thống nhiên liệu động cơ diesel
4. Thiết kế hệ thống nhiên liệu động cơ 2KD-FTV
5. Tìm hiểu các dạng hư hỏng, cách khắc phục và chẩn đoán
6. Kết luận
4. PHẦN BẢN VẼ (A3)
1 Sơ đồ hệ thống nhiên liệu động cơ diesel 1A3
2 Kết cấu bơm cao áp động cơ diesel 1A3
3 Các dạng kết cấu vòi phun động cơ diesel 1A3
4 Sơ đồ hệ thống nhiên liệu cho động cơ 2KD - FTV 1A3
5 Kết cấu bơm cao áp HP3 1A3
6 Ống phân phối, lọc nhiên liệu, van giới hạn áp suất SCV 1A3
7 Vòi phun, van điện từ, kim phun cho động cơ 2KD-FTV 1A3
Tổng 7A3
Giới thiệu động cơ 2KD-FTV

Thiết kế hệ thống cung cấp nhiên liệu diesel 2KD-FTV xe TOYOTA HIACE

hệ thống cung cấp nhiên liệu diesel 2KD-FTV xe TOYOTA HIACE

hệ thống cung cấp nhiên liệu diesel xe TOYOTA HIACE

HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ 2KD-FTV TRÊN XE TOYOTA HIACE

THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ 2KD-FTV TRÊN XE TOYOTA HIACE

Bản vẽ hệ thống cung cấp nhiên liệu diesel 2KD-FTV xe TOYOTA HIACE 

Bản vẽ hệ thống cung cấp nhiên liệu diesel 2KD-FTV xe TOYOTA HIACE

Các dạng kết cấu vòi phun động cơ diesel

Tài liệu đồ án được bán với giá 100K.
Liên hệ mua tài liệu: Tại đây

Post a Comment

0 Comments