Recents in Beach

Đồ án hộp số tự động A140L ô tô Toyota Camry

Đồ án khảo sát hộp số tự động camry. Giới thiệu về hộp số tự động ô tô toyota .Các chế độ chọn số trên hộp số tự động A140L. Hệ thống điều khiển chuyển số trong hộp số tự động. Các phép thử xác định khu vực xảy ra hư hỏng hộp số tự đông.

1. Tên đề tài:

Khảo sát mô hình hộp số tự động A140L lắp trên xe TOYOTA CAMRY

2. Các số liệu ban đầu.3. Nội dung các phần thuyết minh và tính toán:
    1. Mục đích ý nghĩa đề tài
    2. Tổng quan về hộp số tự động điều khiển thủy lực
    2.1. Lịch sử phát triển
   2.2 Các ưu điểm của Hộp Số Tự Động
   2.3. Phân loại Hộp Số Tự Động
   2.4  Nguyên lý làm việc chung của hộp số tự động
   2.5.  Sơ đồ và nguyên lý làm việc của các cụm chi tiết
   2.6.  Đặt tính bộ biến mô
   2.7.  Hộp số hành tinh (HSHT)
   2.8.  Các cơ cấu hành tinh thường dùng trên ôtô.
   2.9. Ưu,nhược điểm
   2.10.  Ly hợp hộp số hành tinh
   2.11.  Phanh dải dùng trong hộp số tự động B1
   2.12.  Cơ cấu khoá trục bị động
   2.13.  Hệ thống điều khiển thủy lực –điện từ của hộp số tự động
   3. Hộp số tự động điều khiển thủy lực A140L
   3.1. Giới thiệu chung về hộp số A140L
   3.2. Các cụm chi tiết chính trong hộp số tự động A140L
   3.3. Các tay số trong hộp số tự động A140L
   3.4 Các ly hợp, phanh và khớp một chiều
   3.5.  Hệ thống điều khiển thủy lực ở hộp số tự động A140L
   4. Kết luận

5. Phần bản vẽ
1. Kết cấu tổng thể hộp số tự động A140L.
2. Kết cấu biến mô thủy lực sử dụng trong hộp số tự động A140L.
3. Các đường đặc tính biến mô.
4. Sơ đồ nguyên lý hộp số tự động A140L.
5. Sơ đồ nguyên lý các tay số trong hộp số tự động A140L.
6. Sơ đồ điều khiển thủy lực các tay số trong hộp số tự động A140L
Đồ án khảo sát hộp số tự động xe Toyota Camry

Đồ án khảo sát hộp số tự động

khảo sát hộp số tự động

Đồ án hộp số tự động xe Toyota Camry

hộp số tự động xe Toyota Camry

hộp số tự động xe Camry

Bản vẽ hộp số tự động ô tô Camry

Bản vẽ khảo sát hộp số tự động ô tô Toyota Camry

Bản vẽ khảo sát hộp số tự động

Bản vẽ hộp số tự động ô tô Toyota Camry

Bản vẽ khảo sát hộp số tự động ô tô Toyota Camry
Tài liệu đồ án được bán với giá 100K.
Liên hệ mua tài liệu: Tại đây

Post a Comment

0 Comments