Recents in Beach

Khảo sát hệ thống truyền lực trên TOYOTA CAMRY

Nội dung của đề tài hệ thống truyền lực trên TOYOTA là tìm hiểu về kết cấu và nguyên lý hoạt động của hệ thống truyền lực thủy cơ bao gồm: Biến mô thủy lực, hộp số tự động bộ truyền bánh răng hành tinh, hệ thống điều khiển số và bộ điều khiển hệ thống truyền lực...
1. Tên đề tài:

KHẢO SÁT HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC THỦY CƠ TRÊN XE TOYOTA – CAMRY 2007

2. Các số liệu ban đầu.
Theo tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất TOYOTA xe CAMRY
3. Nội dung thuyết minh.
1. Mục đích, ý nghĩa của đề tài
2. Tổng quan về hệ thống truyền lực thủy cơ
3. Khảo sát hệ thống truyền lực thủy cơ trên xe TOYOTA – CAMRY 2007
4. Tính toán kiểm nghiệm hệ thống truyền lực thủy cơ
5. Các hư hỏng, cách kiểm tra bão dưỡng sữa chữa hệ thống truyền lực thủy cơ
6. Kết luận

4. Phần bản vẽ thống truyền lực trên TOYOTA CAMRY.

1. Sơ đồ kết cấu hộp số (01, A3)
2. Sơ đồ kết cấu bộ biến mô (01, A3)
3. Sơ đồ nguyên lý dẫn động hộp số (01, A3)
4. Sơ đồ truyền số của bộ hành tinh (06, A3)
5. Sơ đồ mạch điều khiển chuyển số (01, A3)Bản vẽ hệ thống truyền lực thủy cơ trên xe ô tô camry
Tổng 10 bản vẽ
Tài liệu đồ án được bán với giá 100K.
Liên hệ mua tài liệu: Tại đây

Post a Comment

0 Comments