Recents in Beach

Đồ án khảo sát hệ thống điện thân xe FORD FOCUS

1. Tên đề tài

KHẢO SÁT HỆ THỐNG ĐIỆN THÂN XE FORD FOCUS

2. Các số liệu ban đầu
Thông số xe Ford Focus và các tài liệu liên quan…
3. Nội dung các phần thuyết minh và tính toán
1.  Mục đích, ý nghĩa của đề tài.
2. Giới thiệu về xe Ford Focus.
3. Khảo sát hệ thống điện thân xe Ford Focus
4. Tính toán và kiểm tra công suất máy phát.
5. Chẩn đoán hư hỏng và khắc phục một số chi tiết.
6. Kết luận.
4. Phần bản vẽ
01- Bản vẽ bố trí các hệ thống điện trên xe (A3).
02- Bản vẽ táp lô (A3).
03- Bản vẽ mạch điện táp lô (A3).
04- Bản vẽ các mạch đèn cảnh báo (A3).
05- Bản vẽ mạch điện đồng hồ tốc độ xe (A3).
06- Bản vẽ hệ thống điện đèn chiếu sáng (A3).
07- Bản vẽ mạch điện đèn trong xe (A3).
08- Bản vẽ cấu tạo và mạch điện còi (A3).
09- Bản vẽ mô tơ gạt nước lau kính (A3).
10- Bản vẽ mạch điện hệ thống gạt nước rửa kính (A3).
11- Bản vẽ mạch điện ABS (A3).

Khảo sát hệ thống điện thân xe FORD

LỜI NÓI ĐẦU
1.  MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI
2. GIỚI THIỆU VỀ XE FORD FOCUS
2.1. THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA XE FORD FOCUS
2.2. GIỚI THIỆU CÁC HỆ THỐNG CƠ BẢN TRÊN XE
3. KHẢO SÁT HỆ THỐNG ĐIỆN THÂN XE FORD FOCUS
3.1. TỔNG QUAN
3.2. HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN
3.3. HỆ THỐNG THÔNG TIN
3.4. HỆ THỐNG ĐO ĐẠC VÀ KIỂM TRA XE FORD FOCUS
3.5. HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG XE FORD FOCUS
3.5.1. Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại hệ thống chiếu sáng
3.5.2. Thông số cơ bản và các chức năng của hệ thống chiếu sáng
3.5.2.1. Thông số cơ bản
3.5.2.2. Các chức năng của hệ thống chiếu sáng
3.5.3. Cấu tạo của bóng đèn
3.5.4. Các sơ đồ mạch điện hệ thống chiếu sáng trên xe Ford Focus
3.5.4.1. Đèn pha, cốt (Head lamps)
3.5.4.2. Đèn vị trí và đèn đậu xe (Position and parking lamps)
3.5.4.3. Đèn sương mù (Fog lamps)
3.5.4.4.  Đèn trong xe (interior light)
3.5.4.5. Đèn bảng số (Licence plate lllumination)
3.6. HỆ THỐNG TÍN HIỆU ĐIỆN THÂN XE FORD FOCUS
3.6.1. Sơ đồ mạch điện của hệ thống chiếu sáng tín hiệu trên xe Ford Focus
3.6.1.1. Sơ đồ mạch điện của đèn xinhan (Turn Signal Lamps)
3.6.1.2. Sơ đồ mạch điện của đèn phanh (Stop lamps)
3.6.2. Hệ thống còi
3.7. CÁC HỆ THỐNG PHỤ ĐIỆN THÂN XE FORD FOCUS
3.7.1. Hệ thống gạt nước rửa kính
3.7.1.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các bộ phận trong hệ thống gạt nước rửa kính
3.7.1.2. Sơ đồ mạch điện của hệ thống gạt nước rửa kính
3.7.2. Hệ thống nâng hạ kính
3.7.3. Hệ thống khóa cửa
3.7.3.1. Đặc điểm của hệ thống khóa cửa trang bị trên xe Ford Focus
3.7.3.2. Một số bộ phận chính trong hệ thống khóa cửa
3.7.3.3. Sơ đồ mạch điện của hệ thống khóa cửa trung tâm
3.7.4. Hệ thống sấy kính
3.8. HỆ THỐNG AN TOÀN
4. TÍNH TOÁN VÀ KIỂM TRA CÔNG SUẤT MÁY PHÁT
4.1. SƠ ĐỒ CÁC TẢI CÔNG SUẤT ĐIỆN TRÊN Ô TÔ
4.2. TÍNH TOÁN CÔNG SUẤT TIÊU THỤ THEO CÁC CHẾ ĐỘ TẢI
5. CHẨN ĐOÁN HƯ HỎNG VÀ KHẮC PHỤC MỘT SỐ CHI TIẾT
5.1. CÁC HƯ HỎNG VÀ CÁCH KHẮC PHỤC TRONG HỆ THỐNG CUNG CẤP
5.2. CÁC HƯ HỎNG VÀ CÁCH KHẮC PHỤC TRONG HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG
5.3. CÁC HƯ HỎNG VÀ CÁCH KHẮC PHỤC TRONG HỆ THỐNG TÍN HIỆU

Đồ án khảo sát hệ thống điện thân xe FORD FOCUS
điện thân xe FORD FOCUS

khảo sát hệ thống điện thân xe FORD FOCUS

Đồ án khảo sát hệ thống điện thân xe FORD FOCUS

Đồ án khảo sát hệ thống điện thân xe

khảo sát hệ thống điện thân xe FORD FOCUS

Đồ án khảo sát hệ thống điện thân xe FORD FOCUS

Đồ án khảo sát hệ thống điện thân xe FORD FOCUS

Bản vẽ hệ thống điện thân xe FORD FOCUS

Bản vẽ mạch điện đồng hồ tốc độ xe ford

Bản vẽ mạch điện hệ thống gạt nước rửa kính xe ford

Bản vẽ mạch điện ABS

Bản vẽ mạch điện táp lô xe ford

 Bản vẽ mô tơ gạt nước lau kính

tap-lo-xe-ford

Bản vẽ mạch điện hệ thống gạt nước rửa kính

Bản vẽ mạch điện còi

Bản vẽ mạch điện ABS
Tài liệu đồ án được bán với giá 100K.
Liên hệ mua tài liệu: Tại đây

Post a Comment

0 Comments