Recents in Beach

Kiến thức cơ bản về bảo dưỡng dầu động cơ ôtô

Dầu động cơ

Dầu động cơ

Tầm quần quan trọng của việc thay dầu động cơ
Dầu động cơ bị biết chất khi sử dụng, hay thậm chí khi nó không được sử dụng.
Dầu động cơ bị bẩn do nó cuốn chất bẩn và muội bên trong động cơ và bị đen lại. 
Nếu dầu động cơ không được thay thế 
•  Động cơ có thể bị hỏng và trở nên khó khởi động. 
•  Liên tục bổ sung dầu động cơ mà không thay nó sẽ dẫn đến làm giảm tính năng của dầu như trong đồ thị bên trái.
Dầu động cơ là gì? 
Dầu động cơ đóng vai trò sau. 
1. Chức năng bôi trơn 
2. Chức năng làm sạch 
3. Chức năng làm kín 
4. Chức năng chống rỉ 
5. Chức năng làm mát 
Những nguyên nhân làm cho lượng dầu động cơ giảm đi
 Dầu động cơ giảm dần từng ít một thậm chí dưới điều kiện bình thường, một lượng nhỏ dầu động cơ bị cháy cùng với nhiên liệu sau khi bôi trơn. (tiêu hao dầu động cơ) 
Chu kỳ thay thế 
•  Thay dầu động cơ tùy theo quãng đường lái xe hay thời gian do nó khó có thể nhận biết sự biến chất bằng cách quan sát.

  Thay thế (Cho xe Corolla ở thị trường chung): 
    Động cơ xăng: 
        Sau mỗi 10,000 km hay một năm 
    Động cơ diesel: 
        Sau mỗi 5,000 km hay 6 tháng
•  Hãy tham khảo lịch bảo dưỡng do chu kỳ thay thế có thể thay đổi theo kiểu xe và điều kiện sử dụng của xe. 
Các loại dầu động cơ
Dầu động cơ được phân loại theo API tùy theo tính năng về chất lượng và SAE theo độ nhớt. Hãy tham khảo Hướng dẫn sử dụng cho loại dầu thích hợp. 
Tiêu thụ dầu động cơ

 1Tiêu thụ dầu động cơ   2Dẫn hướng xupáp   3Xupáp 
Cấp độ API

Cấp độ SAE

Lọc dầu động cơ

Lọc dầu động cơ là gì?
Đây là bộ phận dùng để loại bỏ muội than, cặn bẩn và các hạt kim loại trong dầu động cơ. 
Nếu lọc dầu động cơ không được thay thế
Nếu lọc dầu bị tắc, dầu không thể chảy qua lọc. Sau đó van an toàn sẽ mở ra và đưa dầu bẩn vào trong động cơ. 
Chu kỳ thay thế 
•  Thay lọc dầu động cơ tùy theo quãng đường lái xe hay thời gian sử dụng do không thể đánh giá được mức độ biến chất bằng quan sát.
   Thay thế (Cho xe Corolla ở thị trường chung): 
      Sau mỗi 10,000 km hay một năm 
•  Hãy tham khảo lịch bảo dưỡng do chu kỳ thay thế có thể thay đổi theo kiểu xe và điều kiện sử dụng của xe. 
Lọc đầu động cơ

Post a Comment

0 Comments