Recents in Beach

Cách cấp nhiệt của vật liệu đúc

Cấp nhiệt cho vật đúc: Để làm nóng chảy vật liệu đúc "molding material" ,nhựa thường được làm chảy dẻo "plastication" thường xuyên trong xi lanh phun. Tuy nhiên, khuôn không rãnh dẫn áp dụng phương pháp rãnh dẫn nóng, nó làm tan chảy vật liệu bằng bộ gia nhiệt.

Rãnh dẫn nóng có 2 loại:

Kiểu nung nóng bên trong dùng để nung nóng vật liệu từ trong họng phun phụ
Kiểu nung nóng từ bên ngoài để nung nóng vật liệu từ ngoài họng phun phụ từ ngoài họng phun phụ , như hình bên dưới.


Kiểu nung nóng trong
Hiệu suất nhiệt cao.
Cản trở dòng chảy chiều.
Khó thay đổi màu (do còn lớp đông cứng bên trong)
Kiểu nung nóng trong
Có hai kiểu sau
                                                                                                                     Hiệu suất nhiệt thấp.
                                                                                                                    Ít cản trở dòng chảy.

Điều kiện thích hợp của vật liệu làm khuôn rãnh dẫn nóng:

Không nhạy cảm với nhiệt độ, ổn đinh ở nhiệt độ cao, và dễ đúc ở nhiệt độ thấp.
Không nhạy cảm với áp suất đúc. ép nhựa "Injection molding" có thể thực hiện ở nhiệt độ thấp.
Nhiệt độ biến dạng nhiệt cao để có thể nhanh chóng lấy sản phẩm đúc ra.
Độ dẫn nhiệt cao.
Nhiệt dung riêng thấp.

Post a Comment

0 Comments