Recents in Beach

5S là gì?

Triết lý của 5S

5S*1 là yếu tố chủ đạo nhằm tạo ra một môi truờng làm việc thuận tiện, nhanh chóng và an toàn.
Làm như thế nào để đảm bảo chất lượng của sửa chữa ôtô?
•Giữ cho nơi làm việc của bạn sạch và ngăn nắp.
•Thay vì cố gắng dọn dẹp nơi làm việc, trước tiên hãy cố gắng không làm bẩn nó.

1. SEIRI (Sifting -  Chọn lọc) 
SEIRI (Sifting -  Chọn lọc)

Đây là một công đoạn để xác định những vật dụng cần thiết và không cần thiết, ngay lập tức phải vứt bỏ nhằm sử dụng không gian hiệu quả. 
•Hãy tổ chức và tận dụng tất cả vật dụng, cho dù chúng là dụng cụ, phụ tùng hay thông tin v.v. dựa vào tính cần thiết của chúng. 
•Quy định một khu vực ở nơi làm việc, ở đó đặt tất cả những vật không cần thiết. Hãy thu thập những vật không cần thiết ở nơi làm việc sau đó vứt chúng đi. 
•Việc cất giữ cẩn thận những thứ cần thiết là rất quan trọng, thì việc vứt bỏ những thứ không cần thiết cũng quan trọng không kém. 
2. SEITON (Sorting - Ngăn nắp)
SEITON (Sorting - Ngăn nắp)

Đây là một công đoạn để sắp xếp dụng cụ và phụ tùng theo trật tự, nó hỗ trợ cho việc sử dụng chúng. 
•Đặt những vật hay ít dụng ở một nơi riêng biệt. 
•Đặt những vật hay sử dụng ở vị trí làm việc của bạn. 
•Đặt những vật thường xuyên sử dụng ở gần bạn. 
3. SEISO (Sweeping and Washing - Quét dọn và lau rửa) 
SEISO (Sweeping and Washing - Quét dọn và lau rửa)

Đây là một công đoạn để giữ cho mọi thứ ở vị trí làm việc được sạch sẽ. Luôn giữ các thiết bị theo trật tự làm việc so cho chúng có thể sử dụng mọi lúc. 
•Một vị trí làm việc bẩn phản ánh lòng kém tự trọng. Hãy tạo thói quen giữ cho vị trí làm việc sạch sẽ. 
4. SEIKETSU (Spick and Span) 
SEIKETSU (Spick and Span)

Đây là một công đoạn để duy trì trạng thái SEIRI, SEITON, và SEISO với nỗ lực ngăn mọi vấn đề không xảy ra. 
Nó cũng là một công đoạn giữa sạch vị trí làm việc của bạn bằng cách phân loại mọi thứ và loại bỏ những thứ không cần thiết. 
•Mọi thứ là một yếu tố ảnh hưởng đến sự sạch sẽ của vị trí làm việc: màu sắc, hình dạng và bố trí của tất cả vật dụng, chiếu sáng, thông thoáng, ngăn đựng và vệ sinh cá nhân. 
•Nếu vị trí làm việc của bạn trở thành một môi trường thoáng đãng và sáng sủa, nó có thể đem lại cảm giác tốt đến khách hàng. 
5. SHITSUKE (Self-Discipline) 
SHITSUKE (Self-Discipline)

Công đoạn này liên quan đến việc đào tạo tổng quát để mang lại niềm tự hào cho Nhân viên của Toyota. 
•SHITSUKE là một yếu tố căn bản về văn hoá và là một yêu cầu tối thiểu nhằm đảm bảo việc hoà nhập với cộng đồng. 
•SHITSUKE là một quá trình đào tạo để nắm được những nguyên tắc. Thông qua việc đào tạo này, kỹ thuật viên sẽ xứng đáng là một Nhân viên Toyota. Một người xứng đáng là một Nhân viên Toyota là một người có được sự đối xử ân cần của mọi người, không làm cho họ cảm thấy khó chịu, và có thể dễ dàng làm những việc tốt. 


Post a Comment

0 Comments