Recents in Beach

Thiết kế cơ cấu phân phối khí động cơ Z6 trên xe Ford Focus

Đề tài “Thiết kế cơ cấu phân phối khí động cơ Z6 trên xe Ford Focus” được lắp trên xe Focus của Ford. Trong đề tài tập trung vào vấn đề kết cấu và nguyên lý hoạt động của các chi tiết trong hệ thống phân phối khí động cơ Z6, tính toán các thông số kích thước cơ bản, ngoài ra còn phân tích các nguyên nhân hư hỏng và biện pháp khắc phục các hư hỏng.
I. Đầu đề thiết kế:

Thiết kế cơ cấu phân phối khí động cơ Z6 trên xe Ford Focus

1. Mục đích và ý nghĩa của đề tài:
2. Tổng quan về sự phát triển của cơ cấu phân phối khí 4 kỳ từ cổ điển đến hiện đại:
2.1. Nhiệm vụ, yêu cầu:
2.2. Cơ cấu phân phối khí cổ điển:
2.3. Cơ cấu phân phối khí hiện đại:
3. Thiết kế cơ cấu phân phối khí trên động cơ Z6:
3.1. Các chi tiết của hệ thống cơ cấu phân phối khí động cơ Z6:
3.2. Hệ thống thay đổi góc phân phối khí:
3.3. Đặc điểm,kết cấu của hệ thống thay đổi góc phân phối khí:
4. Tính toán các thông số cơ bản của cơ cấu phân phối khí:
4.1. Xác định kích thước của tiết diện lưu thông:
4.2. Phân tích chọn dạng cam:
4.3. Dựng hình cam lồi:
4.4. Động học con đội đáy bằng:
5. Tính kiểm nghiệm các chi tiết trong cơ cấu phân phối khí động cơ Z6:
5. 1. Quy dẫn khối lượng các chi tiết máy trong cơ cấu phối khí:
5.2. Tính toán lò xo xupáp:
5. 3. Tính toán kiểm nghiệm trục cam:
5. 4. Tính toán sức bền con đội:
5. 5. Tính toán sức bền xupáp:
6. Những hư hỏng và phương pháp kiểm tra, sửa chữa các chi tiết trong cơ cấu phân phối khí:
6.1. Những hư hỏng:
6.2. Các phương pháp kiểm tra, phân loại chi tiết:
6.3. Phương pháp kiểm tra sửa chữa các chi tiết của cơ cấu phân phối khí động cơ Z6:
7. Kết luận:
Thiết kế cơ cấu phân phối khí động cơ Z6 trên xe Ford Focus

phân phối khí động cơ Z6 trên xe Ford Focus

Thiết kế cơ cấu phân phối khí động cơ Z6 trên xe Ford Focus

Thiết kế cơ cấu phân phối khí động cơ Z6

Thiết kế cơ cấu phân phối khí động cơ Z6 trên xe Ford Focus

Bản vẽ thiết kế cơ cấu phân phối khí động cơ Z6 trên xe Ford Focus

Tài liệu đồ án được bán với giá 100K.
Liên hệ mua tài liệu: Tại đây

Post a Comment

0 Comments