Recents in Beach

Thiết kế hệ thống cung cấp nhiên liệu biogas cho động cơ RV70-N

Tính toán quá trình cung cấp nhiên liệu biogas cho động cơ RV70-N chạy máy phát điện. Qua đó so sánh, nhận xét các kết quả tính để từ đó đưa ra phương pháp cải tạo động cơ chạy bằng diesel sang chạy bằng hỗn hợp (diesel + biogas). Nghiên cứu, cải tạo động cơ tĩnh tại chạy bằng diesel sang chạy bằng hỗn hợp (diesel + biogas) nhằm tiết kiệm nguồn nhiên liệu lỏng, giảm chi phí và bảo vệ môi trường.
1. TÊN ĐỀ TÀI:

Thiết kế hệ thống cung cấp nhiên liệu biogas cho động cơ RV70-N

2. CÁC SỐ LIỆU BAN ĐẦU
Theo tài liệu nhà chế tạo.
3. NỘI DUNG CÁC PHẦN THUYẾT MINH VÀ TÍNH TOÁN
1. Giới thiệu đề tài.
2. Khảo sát đặc điểm kết cấu của động cơ RV70-N.
3. Tính toán chu trình nhiệt của động cơ RV70-N.
4. Nghiên cứu, cải tiến hệ thống cung cấp biogas cho động cơ RV70-N.
5. Quy trình chế tạo và lắp đặt các chi tiết được cải tiến vào động cơ.
6. Chương trình tính toán bằng phần mềm Visual Basic.
7. Lắp đặt – chạy thử.
8. Kết luận đề tài.
4. PHẦN BẢN VẼ (A3)
1 Bản vẽ mặt cắt dọc động cơ RV70-N 01A3
2 Bản vẽ chi tiết piston động cơ RV70-N 01A3
3 Bản vẽ chi tiết thanh truyền động cơ RV70-N 01A3
4 Bản vẽ chi tiết trục khuỷu động cơ RV70-N 01A3
5 Bản vẽ hệ thống nhiên liệu của động cơ RV70-N 01A3
6 Bản vẽ kết cấu bơm cao áp 01A3
7 Bản vẽ kết cấu vòi phun 01A3
8 Bản vẽ so sánh đồ thị công 01A3
9 Bản vẽ các phương án thiết kế bộ điều tốc biogas 01A3
10 Bản vẽ kết cấu bộ điều tốc biogas 01A3
11 Bản vẽ hệ thống cung cấp lưỡng nhiên liệu (diesel + biogas) 01A3
12 Bản vẽ kết cấu các chi tiết chính của bộ điều tốc biogas 01A3
13 Bản vẽ các nguyên công chế tạo vỏ bộ điều tốc biogas 01A3
Thiết kế hệ thống cung cấp nhiên liệu biogas cho động cơ RV70-N
Thiết kế hệ thống cung cấp nhiên liệu biogas cho động cơ RV70-N


Thiết kế hệ thống cung cấp nhiên liệu biogas cho động cơ RV70-N

hệ thống cung cấp nhiên liệu biogas cho động cơ RV70-N

Thiết kế hệ thống cung cấp nhiên liệu biogas cho động cơ RV70-N

Thiết kế hệ thống cung cấp nhiên liệu biogas cho động cơ RV70-N

cung cấp nhiên liệu biogas cho động cơ RV70-N


Bản vẽ thiết kế hệ thống cung cấp nhiên liệu biogas cho động cơ RV70-N:

Bản vẽ thiết kế hệ thống cung cấp nhiên liệu biogas cho động cơ RV70-N

Bản vẽ thiết kế hệ thống cung cấp nhiên liệu biogas cho động cơ RV70-N

Bản vẽ thiết kế hệ thống cung cấp nhiên liệu biogas cho động cơ RV70-N

Bản vẽ thiết kế hệ thống cung cấp nhiên liệu biogas cho động cơ RV70-N

Bản vẽ thiết kế hệ thống cung cấp nhiên liệu biogas cho động cơ RV70-N

Bản vẽ thiết kế hệ thống cung cấp nhiên liệu biogas cho động cơ RV70-N

Tài liệu đồ án được bán với giá 100K.
Liên hệ mua tài liệu: Tại đây

Post a Comment

0 Comments