Recents in Beach

Đồ án thiết kế giá nâng hàng cho xe nâng cỡ nhỏ

Đề tài “Thiết kế xe nâng hàng cỡ nhỏ”. Thiết kế và tính toán, kiểm nghiệm bền của giá nâng, xylanh nâng hàng, xylanh nghiêng của xe nângThiết kế tính hệ thống thuỷ lực trên xe nâng hàng. Tính ổn định của xe nâng. Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết cần đẩy xylanh nghiêng.
1. Đầu đề thiết kế

Thiết kế giá nâng hàng cho xe nâng cỡ nhỏ

2. Các số liệu ban đầu
- Tải trọng nâng hàng 3,2T
- Vận tốc nâng hàng 25m/ph
- Các số liệu tham khảo xe: KOMATSU và xe nâng của Nga có ký hiệu 4023
3. Nội dung các phần thuyết minh và tính toán giá xe nâng hàng
Phần I – Tổng quan về xe nâng
Phần II – Phân tích và lựa chọn phương án
Phần III – Tính toán và thiết kế xylanh thuỷ lực cho hệ thống nâng
Phần I V – Tính toán và thiết kế các phần tử cơ khí của cơ cấu nâng
Phần V – Tính chọn bơm và các phần tử thuỷ lục khác
Phần VI – Kiểm nghiệm tính ổn định của xe nâng
Phần VII – Quy trình công nghệ gia công chi tiết piston của xylanh nghiêng
Phần VIII – Hướng dẫn sử dụng xe nâng
4. Các loại bản vẽ, đồ thị xe nâng hàng (ghi rừ cỏc loại bản vẽ và kích thước bản vẽ)
- Bản vẽ giá nâng
- Bản vẽ bố trí chung
- Bản vẽ phương án dẫn động
- Bản vẽ xylanh nâng
- Bản vẽ bơm hướng trục
- Bản vẽ sơ đồ dẫn động
- Bản vẽ chi tiết
- Bản vẽ nguyên công

Đồ án thiết kế giá nâng hàng cho xe nâng cỡ nhỏ

thiết kế giá nâng hàng cho xe nâng cỡ nhỏ

Đồ án thiết kế giá nâng hàng cho xe nâng cỡ nhỏ

giá nâng hàng cho xe nâng cỡ nhỏ

Đồ án thiết kế giá nâng hàng cho xe nâng cỡ nhỏ

Đồ án thiết kế giá nâng hàng cho xe nâng cỡ nhỏ

Đồ án thiết kế giá nâng hàng cho xe nâng cỡ nhỏ

Đồ án thiết kế giá nâng hàng cho xe nâng cỡ nhỏ

Bản vẽ giá nâng hàng cho xe nâng cỡ nhỏ:

Bản vẽ xi lanh giá nâng hàng cho xe nâng cỡ nhỏ

Bản vẽ giá nâng hàng cho xe nâng cỡ nhỏ

Bản vẽ giá nâng hàng cho xe nâng cỡ nhỏ

Bản vẽ giá nâng hàng cho xe nâng cỡ nhỏ

Bản vẽ xe nâng hàng cho xe nâng cỡ nhỏ

Tài liệu đồ án được bán với giá 100K.
Liên hệ mua tài liệu: Tại đây

Post a Comment

0 Comments