Recents in Beach

Phương pháp cân cam cho động cơ

Cân cam cho động cơ

Cân cam là lắp trục cam vào động cơ sao cho sự liên hệ giữa nó với trục khuỷu phải đảm báo các xu páp đóng và mở đúng theo yêu cầu làm việc của động cơ (đúng lúc, đúng kỳ làm việc).

a. Cân cam theo dấu

Trong động cơ thường có dấu vị trí ăn khớp của bánh răng trục cam với bánh răng trục khuỷu hoặc quan hệ giữa đĩa xích trục cam và trục khuỷu hay giữa xích với đĩa xích, do đó khi tháo phải chú ý dấu để lắp cho đúng.
Đối với loại bánh răng ăn khớp trực tiếp, lắp dấu ở bánh răng trục khuỷu trùng (hay giữa hai dấu ở bánh răng nghiêng của trục cam).
Loại truyền động bằng xích, lắp cho hai dấu ở bánh răng trục khuỷu và bánh răng trục cam vào phía trong trên đường tâm của hai bánh răng.
Cân cam có dấu
Cân cam có dấu

b. Cân cam không dấu

Trường hợp mất dấu ở các bánh răng hoặc đĩa xích, có thể đặt cam theo thứ tự sau:
- Điều chỉnh khe hở xu páp đúng kích thước quy định.
- Quay bánh đà hoặc trục khuỷu theo chiều quay của động cơ để cho pit tông của xi lanh số 1 lên Đ.C.T
- Quay trục khuỷu ngược chiều làm việc của động cơ một góc ứng với góc mở sớm của xu páp nạp.
- Quay trục cam (chưa có bánh răng cam hoặc xích) theo đúng chiều quay của nó (ngược chiều của trục khuỷu nếu truyền động bằng hai bánh răng ăn khớp trục tiếp và cùng chiều quay với trục khuỷu nếu truyền động bằng xích hoặc dây đai) cho đến khi xu páp nạp của xi lanh số 1 bắt đầu chớm mở và xu páp xả đóng gần kín (hai xu páp chấp chênh).
- Giữ nguyên vị trí trục khuỷu và trục cam rồi lắp bánh răng cam hoặc xích vào.
- Đánh dấu vị trí ăn khớp trên bánh răng hoặc đĩa xích theo quy ước chung của nhà chế tạo.
Kiểm tra lại: Bằng cách quay trục khuỷu 2 vòng đến khi các dấu ăn khớp của bánh răng trùng nhau và 2 xu páp của xi lanh số 1 chấp chênh là được.

Post a Comment

0 Comments