Recents in Beach

Đồ án khảo sát kiểm nghiệm hệ thống phanh xe mitsubishi grandis

Đề tài “HỆ THỐNG PHANH XE MITSUBISHI GRANDIS 2.4 MIVEC”. Hệ thống phanh xe MITSUBISHI GRANDIS 2.4 MIVEC là hệ thống phanh dẫn động thủy lực có sử dụng ABS. Trong đề tài này em tập trung vào vấn đề tìm hiểu kết cấu và nguyên lý hoạt động của các chi tiết trong hệ thống phanh, tính toán kiểm nghiệm hệ thống phanh, ngoài ra em còn tìm hiểu về các nguyên nhân hư hỏng và biện pháp khắc phục các hư hỏng.
1. Tên đề tài:

KHẢO SÁT VÀ TÍNH TOÁN KIỂM NGHIỆM HỆ THỐNG PHANH XE MITSUBISHI GRANDIS 2.4 MIVEC

2. Các số liệu ban đầu:
Catolog MITSUBISHI GRANDIS và các tài liệu liên quan
3. Nội dung các phần thuyết minh và tính toán
1. Mục đích, ý nghĩa của đề tài
2. Giới thiệu chung về hệ thống phanh trên ô tô
3. Giới thiệu các hệ thống trên xe MITSUBISHI GRANDIS
4. Khảo sát hệ thống phanh xe MITSUBISHI GRANDIS
5. Tính toán kiểm nghiệm hệ thống phanh xe MITSUBISHI GRANDIS
6. Các hư hỏng và biện pháp khắc phục hệ thống phanh xe MITSUBISHI GRANDIS
7. Kết luận.

4. Phần bản vẽ. phanh xe MITSUBISHI GRANDIS

1. Tổng thể xe MITSUBISHI GRANDIS (1A0)
2. Kết cấu các loại phanh đĩa trên ô tô (1A0)
3. Sơ đồ hệ thống phanh trên xe MITSUBISHI GRANDIS (1A0)
4. Kết cấu hệ thống phanh trước và sau xe MITSUBISHI GRANDIS (1A0)
5. Kết cấu các chi tiết chính của hệ thống phanh xe MITSUBISHI GRANDIS (1A0)
6. Sơ đồ nguyên lý hoạt động hệ thống ABS trên xe MITSUBISHI GRANDIS (1A0)
7. Các đồ thị đặc tính phanh xe MITSUBISHI GRANDIS (1A0)


Bản vẽ hệ thống phanh xe mitsubishi grandis

Bản vẽ thống phanh xe mitsubishi grandis


Bản vẽ phanh xe mitsubishi grandis

phanh xe mitsubishi grandis


Tài liệu đồ án được bán với giá 100K.
Liên hệ mua tài liệu: Tại đây

Post a Comment

0 Comments