Recents in Beach

Khảo sát hệ thống đánh lủa động cơ 1GR-FE trên xe Toyota Landcruiser 2007

Khảo sát hệ thống đánh lửa  động cơ 1GR-FE, xe Toyota Landcruiser 2007 giúp tìm hiểu để thấy rõ những sự khác biệt của các loại hệ thống đánh lửa. Đồng thời thấy rõ những ưu nhược điểm của kiểu động cơ đốt cháy cưỡng bức.Nắm rõ chẩn đoán hư hỏng của động cơ 1GR-FE xe khảo sát và những loại xe tương tự.
1. Tên đề tài

KHẢO SÁT HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA ĐỘNG CƠ 1GR-FE TRÊN XE TOYOTA LANDCRUISER 2007

2. Các số liệu ban đầu
Thông số động cơ 1GR-FE, xe Toyota Landcruiser 2007 và các tài liệu liên quan.
3. Nội dung thuyết minh và tính toán
1. Mục đích, ý nghĩa của đề tài
2. Giới thiệu về xe Toyota Landcruiser 2007
3. Khái quát chung về hệ thống đánh lửa
4. Khảo sát hệ thống đánh lửa trên động cơ 1GR-FE
5. Chẩn đoán hư hỏng hệ thống đánh lửa
6. Kết luận

4. Phần bản vẽ hệ thống đánh lửa

Gồm có 8 bản vẽ :
01- Bản vẽ mặt cắt dọc động cơ (01,A3)
02- Bản vẽ mặt cắt ngang động cơ (01,A3)
03- Bản vẽ hệ thống điều khiển động cơ (01,A3)
04- Bản vẽ các loại hệ thống đánh lửa (01,A3)
05- Bản vẽ sơ đồ hệ thống đánh lửa trên động cơ 1GR-FE (01,A3)
06- Bản vẽ các bộ phận của hệ thống đánh lửa (01,A3)
07- Bản vẽ các cảm biến dùng trên động cơ 1GR-FE (01,A3)
08- Bản vẽ hệ thống chẩn đoán (01,A3)
I. Mục đích
- Khảo sát hệ thống đánh lửa giúp tìm hiểu để thấy rõ những sự khác biệt của các loại hệ thống đánh lửa. Đồng thời thấy rõ những ưu nhược điểm của kiểu động cơ đốt cháy cưỡng bức.
- Thấy rõ tầm quan trọng của việc đánh lửa đúng thời điểm là cần thiết.
- Sự cần thiết thay thế hệ thống đánh lửa điều khiển tiếp điểm kiểu cơ khí bằng hệ thống đánh lửa điều khiển điện tử hiện nay.
- Hiểu rõ nguyên lý làm việc của xe khảo sát.
- Nắm rõ chẩn đoán hư hỏng của xe khảo sát và những loại xe tương tự...

Khảo sát hệ thống đánh lủa động cơ 1GR-FE trên xe Toyota Landcruiser 2007

Khảo sát hệ thống đánh lủa động cơ 1GR-FE trên xe Toyota Landcruiser 2007

Khảo sát hệ thống đánh lủa động cơ 1GR-FE

Khảo sát hệ thống đánh lủa động cơ xe Toyota Landcruiser 2007

Khảo sát hệ thống đánh lủa động cơ 1GR-FE

Khảo sát hệ thống đánh lủa động cơ 1GR-FE trên xe Toyota Landcruiser 2007

Bản vẽ hệ thống đánh lủa động cơ 1GR-FE trên xe Toyota Landcruiser 2007:

Bản vẽ hệ thống đánh lủa động cơ 1GR-FE trên xe Toyota Landcruiser 2007:

Bản vẽ hệ thống đánh lủa động cơ 1GR-FE

Bản vẽ hệ thống đánh lủa động cơ 1GR-FE trên xe Toyota Landcruiser 2007:

Bản vẽ hệ thống đánh lủa trên xe Toyota Landcruiser 2007:

Khảo sát hệ thống đánh lủa động cơ 1GR-FE trên xe Toyota Landcruiser 2007
Tài liệu đồ án được bán với giá 100K.
Liên hệ mua tài liệu: Tại đây

Post a Comment

0 Comments