Recents in Beach

Khai thác hệ thống làm mát và bôi trơn động cơ ISDe210 31 trên xe bus

Tên đề tài: Khai Thác Kỹ Thuật Động Cơ ISDe210 31 Trên Xe Bus King Long XMQ 6900G (Phần Hệ thống làm mát Xe Bus King Long Hệ thống bôi trơn Xe Bus King Long).Điều đặc biệt xe sử dụng động cơ Cummin ISDe210 31 thuộc loại động cơ Common rail được sản xuất theo tiêu chuẩn khí thải EURO III giảm tác hại đến môi trường và tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Tên đề tài:

Khai thác động cơ ISDe210 31 trên xe bus King Long XMQ 6900G

Những chương mục chính:
LỜI NÓI ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Giới thiệu về xe bus King Long XMQ 6900G.
1.2.Giới thiệu về động cơ ISDe210 31.
Chương 2: KHAI THÁC ĐỘNG CƠ ISDe210 31(PHẦN HỆ THỐNG LÀM MÁT VÀ HỆ THỐNG BÔI TRƠN).
2.1. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống làm mát và hệ thống bôi trơn.
2.2. Các triệu chứng hư hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục.
2.3. Bảo dưỡng kỹ thuật hệ thống làm mát và hệ thống bôi trơn.
Chương 3: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BƠM NƯỚC VÀ BƠM DẦU.
3.1. Tính toán thiết kế bơm nước.
3.2. Tính toán thiết kế bơm dầu.
5. Các bản vẽ chính: 05 bản vẽ A1

Khai thác hệ thống làm mát và bôi trơn động cơ ISDe210 31 trên xe bus King Long XMQ 6900G

Khai thác hệ thống làm mát và bôi trơn động cơ ISDe210 31 trên xe bus King Long XMQ 6900G

Khai thác động cơ ISDe210 31 trên xe bus King Long XMQ 6900G (Phần hệ thống làm mát và hệ thống bôi trơn).

Khai thác động cơ ISDe210 31 trên xe bus King Long XMQ 6900G

Khai thác động cơ ISDe210 31 trên xe bus King Long XMQ 6900G (Phần hệ thống làm mát và hệ thống bôi trơn).

Khai thác động cơ ISDe210 31 trên xe bus King Long XMQ 6900G (Phần hệ thống làm mát và hệ thống bôi trơn).

Bản vẽ khai thác hệ thống làm mát và bôi trơn động cơ ISDe210 31 trên xe bus King Long XMQ 6900G:

Bản vẽ khai thác hệ thống làm mát và bôi trơn động cơ ISDe210 31 trên xe bus King Long XMQ 6900G

Bản vẽ khai thác hệ thống làm mát và bôi trơn động cơ ISDe210 31 trên xe bus King Long XMQ 6900G

Bản vẽ khai thác hệ thống làm mát và bôi trơn động cơ ISDe210 31 trên xe bus King Long XMQ 6900G

Tài liệu đồ án được bán với giá 100K.
Liên hệ mua tài liệu: Tại đây

Post a Comment

0 Comments