Recents in Beach

Tài liệu sửa chữa Hyundai Santa Fe

Trọn bộ tài liệu sửa chữa dòng xe Hyundai Santa Fe bằng tiếng anh nhằm phục vụ nhu cầu bạn đọc sửa chữa cũng như làm đồ án về dòng xe này.
Một số hình ảnh như sau:
Tài liệu sửa chữa Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe


Bộ tài liệu gần 100mb mình chỉ up vài ảnh tiêu biểu đây là bản đời Hyundai Santa Fe 2006 Eng ngoài ra còn có Hyundai Santa Fe 2000 Eng
Tài liệu đồ án được bán với giá 50K.
Liên hệ mua tài liệu: Tại đây