Recents in Beach

Thiết kế quy trình công nghệ xử lý rác thải hữu cơ và sử dụng động cơ bằng công nghệ hầm Biogas để sản xuất điện

Nghiên cứu triển khai thí điểm mô hình xử lý rác thải hữu cơ tại bãi rác Khánh Sơn bằng hệ thống hầm biogas và sử dụng động cơ chạy bằng biogas để sản xuất điện nhằm  xử lý rác thải, góp phần giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải gây ra và giảm tải, sức chứa cho bãi rác Khánh Sơn. Sử dụng rác hữu cơ đem xử lý bằng công nghệ hầm Biogas để thu khí biogas và sử dụng động cơ chạy băng khí Biogas để kéo máy phát điện phục vụ cho nhu cầu sử dụng điện của bãi rác nói chung và của thành phố nói riêng, nhằm tránh lãng phí từ nguồn rác thải, đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực. Góp phần quan trọng trong công tác tiến tới TP. Đà Nẵng là thành phố Môi trường trong tương lai.
1. Tên đề tài:

Nghiên cứu triển khai thí điểm mô hình xử lý rác thải hữu cơ tại bãi rác Khánh Sơn bằng công nghệ hầm Biogas và sử dụng động cơ Biogas để sản xuất điện

2. Các số liệu ban đầu:
3. Nội dung các phần thuyết minh:
Phần 1: Giới thiệu tổng quan về đề tài nghiên cứu
Phần 2: Hiện trạng thu gom và xử lý rác thải
Phần 3: Thiết kế quy trình công nghệ xử lý rác thãi hữu cơ tại bãi rác Khánh Sơn
Phần 4: Sử dụng động cơ Biogas để chạy động cơ đốt trong
Phần 5: Chọn động cơ và sử dụng động cơ Biogas để sản xuẩt điện
Phần 6: Kết luận chung
4. Các bản vẽ và đồ thị:
Bản vẽ mặt bằng bãi rác Khánh Sơn (A3)
Bản vẽ sơ đồ nguyên lý hầm Biogas (A3)
Bản vẽ cấu tạo hầm Biogas nắp cố định (A3)
Bản vẽ thiết bị lọc H2S (A3)
Bản vẽ thiết bị lọc khí CO2 (A3)
Bản vẽ sơ đồ hệ thống cung cấp khí Biogas cho động cơ (A3)
Bản vẽ sơ đồ hệ thống lưỡng nhiên liệu Biogas-Diesel (A3)
Bản vẽ kết cấu van điều chỉnh 5% Diesel (A3)
Nghiên cứu triển khai thí điểm mô hình xử lý rác thải hữu cơ tại bãi rác Khánh Sơn bằng công nghệ hầm Biogas và sử dụng động cơ Biogas để sản xuất điện

Nghiên cứu triển khai thí điểm mô hình xử lý rác thải hữu cơ tại bãi rác Khánh Sơn bằng công nghệ hầm Biogas và sử dụng động cơ Biogas để sản xuất điện

Biogas và sử dụng động cơ Biogas để sản xuất điện

 xử lý rác thải hữu cơ tại bãi rác Khánh Sơn bằng công nghệ hầm Biogas và sử dụng động cơ Biogas để sản xuất điện


Nghiên cứu triển khai thí điểm mô hình xử lý rác thải hữu cơ tại bãi rác Khánh Sơn bằng công nghệ hầm Biogas và sử dụng động cơ Biogas để sản xuất điện

Nghiên cứu triển khai thí điểm mô hình xử lý rác thải hữu cơ tại bãi rác Khánh Sơn bằng công nghệ hầm Biogas và sử dụng động cơ Biogas để sản xuất điện

Bản vẽ nghiên cứu triển khai thí điểm mô hình xử lý rác thải hữu cơ bằng công nghệ hầm Biogas và sử dụng động cơ Biogas để sản xuất điện:

bản vẽ Nghiên cứu triển khai thí điểm mô hình xử lý rác thải hữu cơ bằng công nghệ hầm Biogas và sử dụng động cơ Biogas để sản xuất điện

mô hình xử lý rác thải hữu cơ bằng công nghệ hầm Biogas và sử dụng động cơ Biogas để sản xuất điện

bản vẽ Nghiên cứu triển khai thí điểm mô hình xử lý rác thải hữu cơ bằng công nghệ hầm Biogas và sử dụng động cơ Biogas để sản xuất điện

bản vẽ nghiên cứu triển khai thí điểm mô hình xử lý rác thải hữu cơ bằng công nghệ hầm Biogas và sử dụng động cơ Biogas để sản xuất điện
Tài liệu đồ án được bán với giá 100K.
Liên hệ mua tài liệu: Tại đây


Post a Comment

0 Comments