Recents in Beach

Đồ án khảo sát hệ thống làm mát động cơ D226B-4D

I. Tên đề tài

KHẢO SÁT HỆ THỐNG LÀM MÁT ĐỘNG CƠ D226B- 4D

II. Số liệu ban đầu:
III. Nội dung phần thuyết minh và tính toán
- Mục đích và ý nghĩa của đề tài
- Tổng quan về hệ thống làm mát động cơ
- Khảo sát hệ thống làm mát động cơ D226B- 4D
- Kiểm tra và chẩn đoán hư hỏng hệ thống làm mát của động cơ
- Tính toán nhiệt, xây dựng đồ thị công động cơ D226B- 4D
- Tính toán, kiểm nghiệm quạt gió, bơm nước, két làm mát của động cơ D226B- 4D
- Lập quy trình công nghệ chế tạo trục bơm nước
- Kết luận
IV. Nội dung bản vẽ
- Sơ đồ các hệ thống làm mát động cơ (A3)
- Bản vẻ các chi tiết hệ thống làm mát động cơ (A3)
- Mặt cắt ngang, dọc động cơ D226B- 4D (A3)
- Sơ đồ hệ thống làm mát động cơ D226B- 4D (A3)
- Bản vẻ các chi tiết hệ thống làm mát động cơ D226B- 4D (A3)
- Bản vẻ chế tạo trục bơm nước (A3)
Khảo sát hệ thống làm mát động cơ D226B-4D

đồ án Khảo sát hệ thống làm mát động cơ D226B-4D

Khảo sát hệ thống làm mát động cơ D226B

Khảo sát hệ thống làm mát động cơ D226B-4D

Bản vẽ đồ án Khảo sát hệ thống làm mát động cơ D226B:

bản vẽ đồ án khảo sát hệ thống làm mát động cơ D226B-4D

bản vẽ đồ án hệ thống làm mát động cơ D226B-4D


bản vẽ đồ án khảo sát hệ thống làm mát động cơ D226B

bản vẽ đồ án khảo sát hệ thống làm mát động cơ D226B-4D

bản vẽ động cơ D226B-4D

Tài liệu đồ án được bán với giá 100K.
Liên hệ mua tài liệu: Tại đâyPost a Comment

0 Comments