0
Đồ án tính toán và thiết kế hộp số xe tải. Xác định các kích thước chính của hộp số xe tải. Khoảng cách trục của hộp số xe tải. Kích thước theo chiều trục của cac te hộp số xe tải Tính toán số răng của các bánh răng hộp số xe tải
Tên đồ án:

Tính toán thiết kế hộp số xe tải

Nội dung đồ án:
1.TỔNG QUAN VỀ HỘP SỐ Ô TÔ
2. XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA HỘP SỐ XE TẢI
2.3. Tỷ số truyền trung gian của hộp số xe tải
3. XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA ĐỒNG TỐC HỘP SỐ
3.1. Nhiệm vụ tính toán
2.1. Tỷ số truyền số thấp nhất - số cao nhất của hộp số xe tải
2.2. Số cấp của hộp số xe tải
2.4. Chọn sơ đồ động hộp số xe tải
2.5. Xác định các kích thước chính của hộp số xe tải
2.5.1. Khoảng cách trục của hộp số xe tải
2.5.2. Kích thước theo chiều trục của cac te hộp số xe tải
2.6. Tính toán số răng của các bánh răng hộp số xe tải
2.6.1. Mô đuyn và góc nghiêng của các răng
2.6.2. Số răng của bánh răng hộp số xe tải
2.6.3. Kích thước trục hộp số xe tải
2.6.4. Đường kính vòng chia và mô men quán tính bánh răng hộp số xe tải
3.2. Trình tự tính toán
3.2.1. Xác định các thông số cơ bản của đồng tốc hộp số
3.2.2. Tính toán kiểm tra các thông số cơ bản của đồng tốc

Đồ án tính toán thiết kế hộp số xe tải

tính toán thiết kế hộp số xe tải

Đồ án thiết kế hộp số xe tải

Đồ án tính toán thiết kế hộp số xe tải

Bản vẽ đồ án tính toán thiết kế hộp số xe tải:

Bản vẽ đồ án tính toán thiết kế hộp số xe tải

Bản vẽ đồ án hộp số xe tải
Tài liệu đồ án được bán với giá 50K.
Liên hệ mua tài liệu: Tại đây


Post a Comment

 
Top
Thông tin