Recents in Beach

Đồ án tính toán thiết kế hộp số xe ôtô con

Đề tài “Tính toán thiết kế hộp số cơ khí trên xe conứng dụng CATIA và COSMOS”. Việc áp dụng những tiến bộ về khoa học kỹ thuật sẽ giúp quá trình thiết kế rút ngắn thời gian, kết quả tối ưu, tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả kinh tế,…

Tên đề tài:

Tính toán thiết kế hộp số cơ khí trên xe con có ứng dụng thiết kế 3D trên CATIA và đánh giá độ bền các chi tiết bằng COSMOS

Nội dung đồ án :
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN
1. Công dụng, yêu cầu, phân loại
2. Đặc điểm cấu tạo hộp số cơ khí
2.1. Hộp số 3 trục
2.2. Hộp số 2 trục
3. Các bộ phận chính của hộp số
CHƯƠNG II: LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ HỘP SỐ
1. Các phương án lựa chọn
1.1. Hộp số 2 trục 5 số tiến
1.2. Hộp số 3 trục 5 số tiến
1.3. Hộp số 3 trục 4 số tiến
2. Chọn phương án thiết kế
CHƯƠNG III: THIẾT KẾ TÍNH TOÁN HỘP SỐ
1. Tính toán tỉ số truyền
2. Tính toán các thông số cơ bản của bánh răng
3. Chế độ tải trọng tính toán hộp số
4.Tính bền bánh răng
5. Tính toán trục hộp số
5.1. Tính sơ bộ kích thước trục hộp số
5.2. Tính bền trục hộp số
6. Tính toán ổ lăn
CHƯƠNG IV: ỨNG DỤNG CATIA THIẾT KẾ 3D HỘP Số
1.Tổng quan về CATIA
2 .Các thanh công cụ sử dụng thiết kế 3D
2.Phương pháp thiết kế bánh răng
3.Thiết kế trục
4.Ráp bánh răng vào trục
CHƯƠNG V:ĐÁNG GIÁ BỀN CHI TIẾT BẰNGCOSMOS
Chương VI: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG TRỤC THỨ CẤP
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tính toán thiết kế hộp số cơ khí trên xe con có ứng dụng thiết kế 3D trên CATIA và đánh giá độ bền các chi tiết bằng COSMOS

Tính toán thiết kế hộp số cơ khí trên xe con có ứng dụng thiết kế 3D trên CATIA

Tính toán thiết kế hộp số cơ khí trên xe con

Tính toán thiết kế hộp số cơ khí trên xe con có ứng dụng thiết kế 3D trên CATIA và đánh giá độ bền các chi tiết bằng COSMOS

Tính toán thiết kế hộp số cơ khí trên xe con có ứng dụng thiết kế 3D trên CATIA và đánh giá độ bền các chi tiết bằng COSMOS

Tính toán thiết kế hộp số cơ khí trên xe con có ứng dụng thiết kế 3D trên CATIA và đánh giá độ bền các chi tiết bằng COSMOS

Bản vẽ đồ án tính toán thiết kế hộp số cơ khí trên xe con có ứng dụng CATIA và COSMOS:

Bản vẽ đồ án tính toán thiết kế hộp số cơ khí trên xe con có ứng dụng CATIA và COSMOS

Bản vẽ đồ án tính toán thiết kế hộp số cơ khí trên xe con

đồ án tính toán thiết kế hộp số cơ khí trên xe con có ứng dụng CATIA và COSMOS

Bản vẽ đồ án tính toán thiết kế hộp số cơ khí trên xe con có ứng dụng CATIA và COSMOS

Bản vẽ đồ án tính toán thiết kế hộp số cơ khí trên xe oto con

Tài liệu đồ án được bán với giá 100K.
Liên hệ mua tài liệu: Tại đây