Recents in Beach

Đồ án tính toán thiết kế hộp số xe buýt

Trong đồ án này nhiệm vụ thiết kế và tính toán hộp số xe buýt. Đây là một bộ phận chính, không thể thiếu trong ôtô. Nó dùng để thay đổi số vòng quay và mômen của động cơ truyền đến các bánh xe chủ động cho phù hợp với điều kiện làm việc của ôtô, tách lâu dài động cơ ra khỏi hệ thống truyền lực, trích công suất để dẫn động các bộ phận công tác khác.
Tên đồ án mô học:

Thiết kế và tính toán hộp số xe buýt

Nội dung:
LỜI NÓI ĐẦU 1.TỔNG QUAN VỀ HỘP SỐ Ô TÔ
1.1. Công dụng
1.2. Yêu cầu
1.3. Phân loại
1.3.1. Phân loại theo số trục
1.3.1.1. Hộp số hai trục
1.3.1.2. Hộp số ba trục
1.3.2. Phân loại theo số cấp
1.3.2.1. Hộp số thường
1.3.2.2. Hộp số nhiều cấp
1.4. Cơ cấu điều khiển hộp số
2. XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA HỘP SỐ XE BUÝT
2.1. Tỷ số truyền số thấp nhất - số cao nhất của hộp số xe buýt
2.2. Số cấp của hộp số xe buýt
2.3. Tỷ số truyền trung gian của hộp số xe buýt
2.4. Chọn sơ đồ động hộp số xe buýt
2.5. Xác định các kích thước chính của hộp số xe buýt
2.5.1. Khoảng cách trục của hộp số xe buýt
2.5.2. Kích thước theo chiều trục của cac te hộp số xe buýt
2.6. Tính toán số răng của các bánh răng hộp số xe buýt
2.6.1. Mô đuyn và góc nghiêng của các răng
2.6.2. Số răng của bánh răng hộp sốxe buýt
2.6.3. Kích thước trục hộp số xe buýt
2.6.4. Đường kính vòng chia và mô men quán tính bánh răng hộp số xe buýt
2.6.5. Các thông số hình học của bánh răng
3. XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA ĐỒNG TỐC HỘP SỐ
3.1. Nhiệm vụ tính toán
3.2. Trình tự tính toán
3.2.1. Xác định các thông số cơ bản của đồng tốc hộp số
3.2.2. Tính toán kiểm tra các thông số cơ bản của đồng tốc
Đồ án tính toán thiết kế hộp số xe buýt

tính toán thiết kế hộp số xe buýt

Đồ án thiết kế hộp số xe buýt

Đồ án tính toán thiết kế hộp số xe buýt

Đồ án tính toán thiết kế hộp số xe buýt

Bản vẽ đồ án tính toán thiết kế hộp số xe buýt:

bản vẽ dồ án tính toán thiết kế hộp số xe buýt

bản vẽ hộp số xe buýt

Tài liệu đồ án được bán với giá 50K.
Liên hệ mua tài liệu: Tại đây

Post a Comment

0 Comments